Keer terug
Nieuwe pensioenbonus vanaf 65 jaar

Nieuwe pensioenbonus vanaf 65 jaar

De pensioenbonus moet ervoor zorgen dat mensen langer blijven werken. Op 1 januari 2014 kreeg die pensioenbonus een aanpassing. Wat moet u onthouden als u binnenkort op pensioen wilt gaan?

Pensioenbonus niet meer vanaf 62 jaar

Enkel zelfstandigen die 65 jaar zijn en een loopbaan van minstens 40 jaar kunnen bewijzen, komen in aanmerking voor een pensioenbonus. De bonus wordt dus niet meer automatisch toegekend vanaf 62 jaar of na een carrière van 44 jaar.

Opbouw start een jaar na vervroegd pensioen

De opbouw van de pensioenbonus start een jaar nadat u vervroegd met pensioen kon gaan. Wie bijvoorbeeld in 2014 vervroegd op pensioen kan gaan op zijn 61ste, en dus nu een loopbaan heeft van 39 jaar, zal in 2018 recht hebben op een bonus voor alle gewerkte jaren vanaf zijn 62ste.

Bedrag pensioenbonus

Hoe langer u blijft werken, hoe groter de bonus wordt:

  • 117 euro per kwartaal voor de eerste 4 kwartalen die in aanmerking komen,
  • 132,60 euro per kwartaal voor de periode van het 5de tot het 8ste kwartaal,
  • 148,20 euro per kwartaal voor de periode van het 9de tot het 12de kwartaal,
  • 163,80 euro per kwartaal voor de periode van het 13de tot het 16de kwartaal,
  • 179,40 euro per kwartaal voor de periode van het 17de tot het 20ste kwartaal,
  • 195 euro per kwartaal vanaf het 21ste kwartaal.

Toekenning pensioenbonus

De bonus wordt samen met het persoonlijke, wettelijke pensioen uitbetaald. Als dat pensioen geschorst wordt, bijvoorbeeld als de partner een gezinspensioen krijgt, wordt ook de pensioenbonus geschorst. Een vermindering van het pensioenbedrag heeft geen gevolgen voor de bonus. In tegenstelling tot vroeger wordt de bonus niet langer overgedragen naar de langstlevende partner.

Overgangsregeling

Wie tussen 1 januari 2007 en 31 december 2013, dus onder de vorige regeling, rechten op een pensioenbonus heeft opgebouwd, blijft die rechten behouden. Voor die periode blijft de oude berekeningsmethode van toepassing. De berekening op basis van de gepresteerde dagen start vanaf 1 januari 2014.

Een voorbeeld

Johan vierde zijn 61ste verjaardag op 4 februari 2014. Hij heeft 39 jaar gewerkt. In principe kon hij vanaf 1 maart 2014 op vervroegd pensioen gaan. Johan besluit nog vier jaar door te werken, tot zijn 65ste verjaardag. Op 31 maart 2018 gaat hij op pensioen. Welke pensioenbonus krijgt hij dan?

  • Johan werkt nog drie jaren die in aanmerking komen voor de pensioenbonus.
  • Voor de eerste 4 kwartalen krijgt hij 117 euro extra bruto pensioen (samen 468 euro). Voor de volgende 4 krijgt hij 132,60 euro (samen 530,4 euro), en voor de laatste 4 ontvangt hij 148,20 euro bruto pensioen (samen 592,8 euro).
  • Alles samen levert de pensioenbonus Johan 1.591,2 euro extra bruto pensioen per jaar op, of 132,6 euro bruto per maand.

Tot slot nog een belangrijk weetje voor zelfstandigen: de pensioenmalus voor zelfstandigen is sinds 1 januari 2014 afgeschaft. Vroeger verloren zelfstandigen een deel van hun pensioen als ze vervroegd op pensioen gingen.

Uw makelaar helpt u graag

Benieuwd hoeveel uw wettelijk pensioen en uw pensioenbonus zullen bedragen? Zullen ze volstaan om uw huidige levensstandaard te behouden? Contacteer uw makelaar. Hij helpt u graag verder.

Meest gelezen