Keer terug
Fiscaal maximum VAPZ bedraagt 3.027,09 euro in 2014

Fiscaal maximum VAPZ bedraagt 3.027,09 euro in 2014

Voor zelfstandigen blijft het VAPZ een must om voor een aanvullend pensioen te sparen: u kunt van fiscale en sociale voordelen genieten tot maar liefst 70%. Voor 2014 bedraagt het fiscaal aftrekbare maximumbedrag 3.027,09 euro.

Het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen

Kiezen voor een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) is een prima idee om zonder te veel zorgen op pensioen te gaan. Door te sparen via een VAPZ, geniet u van verschillende voordelen:

 • U vult uw wettelijk pensioen aan.
 • U betaalt minder belastingen: de premies voor uw VAPZ zijn fiscaal aftrekbaar als beroepskost, waardoor u minder belastbare winst boekt en dus ook minder sociale bijdragen betaalt.

Nieuwe maximumbedragen

De maximumpremie voor 2014 bedraagt 8,17% van uw geherwaardeerd netto belastbaar beroepsinkomen van 2011, met als maximumbedrag 3.027,09 euro. De maximumpremie voor een Sociaal VAPZ is 9,4 %, met een maximum van 3.482,82 euro. De herwaarderingscoƫfficiƫnt voor 2014 is 1,05745817.

VAPZ fiscaal optimaliseren

VIVIUM zorgt er graag voor dat zijn klanten elk jaar opnieuw zonder enige moeite kunnen genieten van de optimalisatie. Wilt u ook uw VAPZ of Sociaal VAP(Z) fiscaal optimaliseren voor 2014? Als u uw VAPZ bij VIVIUM hebt afgesloten, volgt u deze vier stappen: 
   

 • Bezorg ons een invulformulier met uw netto belastbaar beroepsinkomen* van 2011, na eventuele toekenning aan de meewerkende echtgeno(o)t(e). Hebt u een Sociaal VAP(Z), vul dan dit formulier in.
 • VIVUM berekent, indien van toepassing, uw nieuwe premie en bezorgt u een bijvoegsel om bij uw polis te bewaren.
 • Gaat u in op dit aanbod, dan houdt VIVIUM vanaf de volgende vervaldag automatisch rekening met de nieuwe geoptimaliseerde premie.
 • Betaalde u de premie voor 2014 al? Dan kunt u het verschil eenmalig bijstorten. Blijkt de nieuwe termijnpremie lager te zijn dan wordt het te veel betaalde bedrag teruggestort of al toegepast op een volgende vervaldag. 

* Netto beroepsinkomen
U vindt uw netto belastbaar beroepsinkomen terug op de belastingafrekening die u elk jaar ontvangt. Voor de premie van 2014 is dat de belastingsafrekening die vorig jaar in de bus viel (inkomsten 2011, aanslagjaar 2012).

Aanvullende waarborgen

Wilt u uzelf en uw gezin extra beschermen, kies dan voor een van de aanvullende waarborgen bovenop uw VAPZ:

 • Ongevallenverzekering
 • Premieteruggave bij arbeidsongeschiktheid
 • Rente bij arbeidsongeschiktheid
 • Waarborg ernstige aandoeningen
 • Overlijdensdekking

Meer weten?

Wilt u graag meer weten over de fiscale optimalisatie van uw VAPZ? Contacteer uw makelaar. Hij kan u er alles over vertellen.

Meest gelezen