VAPZ-RIZIV

Gebruik uw RIZIV-toelage voor een Sociaal VAPZ en/of een Gewaarborgd Inkomen

Bent u een geconventioneerd zorgverstrekker? Dan hebt u onder bepaalde voorwaarden recht op een jaarlijkse toelage van het RIZIV. Deze toelage kunt u gebruiken voor een contract Gewaarborgd Inkomen en/of sociaal VAPZ (hierna VAPZ-RIZIV).

Zo spaart u een mooi pensioen bijeen en beschermt u uzelf tegen inkomstenverlies na een ongeval of ziekte. Bovendien betaalt u zelf geen premies voor die bescherming, dat doet het RIZIV in uw plaats.

Lijst van zorgverstrekkers die onder bepaalde voorwaarden recht kunnen hebben op een jaarlijkse RIZIV-toelage

 • Artsen
 • Tandartsen
 • Apothekers
 • Kinesitherapeuten
 • Logopedisten
 • Zelfstandig thuisverpleegkundigen (in hoofdberoep)

Wat kunt u doen met de RIZIV-toelage?

U kunt niet zomaar doen wat u wilt met de RIZIV-toelage. U kunt ze alleen gebruiken voor:

 • de opbouw van een extralegaal pensioen (het VAPZ-RIZIV);
 • een overlijdensverzekering;
 • een verzekering Gewaarborgd Inkomen;
 • een combinatie van bovenvermelde verzekeringen bij dezelfde verzekeringsmaatschappij.

Het RIZIV-aanbod

Vivium ontwikkelde een verzekeringspakket speciaal voor geconventioneerde medici.

Het omvat twee fundamentele polissen:

 • Het VAPZ-RIZIV: de opbouw van een aanvullend pensioen, eventueel aangevuld met een extra dekking overlijden en/of arbeidsongeschiktheid.
 • Het Gewaarborgd Inkomen: dekking bij arbeidsongeschiktheid. Het RIZIV stort de toelage rechtstreeks in uw verzekeringscontract bij Vivium. U hoeft zich niets aan te trekken van de administratieve rompslomp.

Waarom een VAPZ-RIZIV afsluiten?

Als u met pensioen gaat, moet u niet rekenen op een hoog wettelijk pensioen. Uw huidige levensstandaard behouden is dan echt niet evident.

Via het VAPZ-RIZIV kunt u zelf een mooi pensioen bijeen sparen. Bovendien betaalt u zelf helemaal geen premies - dat doet het RIZIV in uw plaats met de RIZIV-toelage. 

Gewaarborgde rentevoet

Het VAPZ-RIZIV is een Tak 21-verzekering. Uw kapitaal groeit elk jaar aan en is 100% beschermd. Op uw premies krijgt u een gewaarborgde rentevoet van 0,45% (rentevoet van toepassing sinds 1/10/2017). De gewaarborgde rentevoet die van kracht is op het moment van de storting, blijft gewaarborgd tot het einde van het contract voor die gedane storting.

De rentevoet kan wijzigen in de loop van het contract. Dit wil zeggen dat er voor toekomstige stortingen een andere rentevoet van toepassing kan zijn dan deze van vandaag. 

Voordelen VAPZ-RIZIV

 1. U spaart voordelig.
 2. U krijgt een gewaarborgde rente.
 3. U geniet van een extra pensioen op uw vijfenzestigste.
 4. U betaalt een voordelige eindbelasting bij uitkering.
 5. U kunt zich indekken tegen arbeidsongeschiktheid.
 6. U kunt uw nabestaanden beschermen.

Extra solidariteitswaarborgen VAPZ-RIZIV

10% van uw RIZIV-toelage gaat automatisch naar een solidariteitsfonds voor extra bescherming:

 1. Premievrijstelling bij invaliditeit. Als u langer dan een jaar arbeidsongeschikt bent, kan het RIZIV uw toelage stopzetten. In dat geval betaalt Vivium de premies voor uw RIZIV-polis.
 2. Premievrijstelling bij moederschapsrust. Vivium stort een eenmalige vergoeding van 15% van de laatste RIZIV-toelage in uw pensioenpot wanneer u een moederschapsuitkering ontvangt.
 3. Rente bij overlijden. Uw nabestaanden krijgen een extra uitkering als u overlijdt voor uw zestigste. Dit bedrag kan oplopen tot 400% van de pensioenbijdrage.
 4. Forfaitaire uitkering bij ernstige ziekte. U krijgt een eenmalige uitkering bij een van de volgende ernstige ziektes: kanker, leukemie, multiple sclerose, ziekte van Parkinson, ziekte van Hodgkin, ziekte van Alzheimer, aids, mucoviscidose, nierdialyse of progressieve spierdystrofie.

Voordelige eindbelasting

Dankzij het RIZIV spaart u een mooi pensioenkapitaal bij elkaar. Bij de uitbetaling van dit kapitaal moet u wel een aantal bijdragen en belastingen betalen: 

 • een Riziv-bijdrage van 3,55%;
 • een solidariteitsbijdrage van 0% tot 2% (afhankelijk van het bedrag van de uitkering en of het om een uitkering bij pensionering of om een overlijdensuitkering gaat);
 • een belasting volgens het fiscaal gunstige model van de ‘fictieve rente’.

Hoe dit juist in zijn werk gaat, leest u in onze FAQ.

De wetgever kan deze eindbelasting in de toekomst aanpassen. 

Vragen over de RIZIV-toelage?

Consulteer onze brochure en neem contact op met uw makelaar. Hij staat u met raad en daad bij om de procedure voor het ontvangen van een RIZIV-toelage mee op te starten en een productengamma op maat aan te bieden.

De algemene voorwaarden van het VAPZ-RIZIV vindt u hier.