Aanvullende waarborgen

Aanvullende waarborgen

Een ongeluk is snel gebeurd en ook ziekte valt jammer genoeg niet te voorspellen. Gelukkig kunt u uzelf en uw gezin beschermen met vier aanvullende waarborgen.

1. Ongevallenverzekering

Bij overlijden of gehele en blijvende fysiologische invaliditeit na een ongeval ontvangen u of uw nabestaanden een bijkomend kapitaal.

U kunt een ongevallenverzekering afsluiten bij een VAPZ en een IPT (het Top-Hat Plus Plan van VIVIUM).

2. Premieteruggave bij arbeidsongeschiktheid

VIVIUM betaalt uw premies terug als u door een ongeval of ziekte arbeidsongeschikt wordt. Zowel uw pensioenpremie als de premies van uw aanvullende waarborgen worden dan teruggestort.

U kunt deze waarborg onderschrijven bij een VAPZ en een Top-Hat Plus Plan.

3. Rente bij arbeidsongeschiktheid

U kunt ook kiezen voor een rente als u door een ongeval of ziekte arbeidsongeschikt wordt.

Deze aanvullende bescherming bij arbeidsongeschiktheid kan afgesloten worden bij een VAPZ, een VAPZ-RIZIV en een Top-Hat Plus Plan.

4. Waarborg ernstige aandoeningen

Kies voor de uitkering van een extra kapitaal bij een ernstige aandoening, zoals kanker of de ziekte van Parkinson. Een volledige lijst van de verzekerde aandoeningen vindt u in de algemene voorwaarden. Daarnaast bent u ook verzekerd in geval van gehele en blijvende fysiologische invaliditeit door ziekte of ongeval.

Deze aanvullende waarborg wordt afgesloten bij een VAPZ, een Top-Hat Plus Plan en een verzekering Gewaarborgd Inkomen.

5. Overlijdensdekking

Uw nabestaanden krijgen sowieso de pensioenreserves die u hebt opgebouwd. Maar dankzij de ‘overlijdensdekking' kunt u ook een minimumkapitaal naar keuze verzekeren. Uw nabestaanden ontvangen dan bijvoorbeeld 50.000 euro, ook als u nog niet zoveel had bijeen gespaard.