Interne pensioenbelofte

Wat is een interne pensioenbelofte?

Bij een interne pensioenbelofte ten voordele van een zelfstandige bedrijfsleider verbindt de vennootschap zich ertoe om aan u als bedrijfsleider (of aan uw nabestaanden bij overlijden) een vooraf bepaald aanvullend pensioenkapitaal uit te keren. Uw vennootschap legde hiervoor een interne pensioenvoorziening aan op de passiefzijde van de balans.

De impact van de begrotingsmaatregelen op de interne pensioenprovisies

Misschien werd u al gecontacteerd door uw makelaar of boekhouder over de Programmawet van 22 juni 2012. De regering Di Rupo I voerde immers een aantal begrotingsmaatregelen in rond de tweede en derde pensioenpijler, waaronder de afschaffing van de interne pensioenbeloftes.

Wat zijn de gevolgen van deze begrotingsmaatregel voor de interne pensioenvoorzieningen?

De bestaande interne provisies worden 'bevroren'. Vanaf 1 januari 2012 mag men geen bijkomende voorziening meer aanleggen (of al vroeger indien het laatste boekjaar vóór 2012 als afsluitdatum bijvoorbeeld 30 juni 2011 heeft). Het bedrag van de interne voorziening zoals het op dat ogenblik verschijnt op de balans, kan vanaf dan niet meer toenemen (ook niet door oprenting van dat bedrag).

Wat met de afzonderlijke fiscale aanslag van 1,75% op de interne pensioenvoorzieningen?

Een afzonderlijke aanslag van 1,75% wordt ingehouden op de bestaande interne pensioenvoorzieningen, ongeacht een eventuele externalisatie. Deze aanslag moet betaald worden op de provisies zoals aangelegd op het einde van het laatste boekjaar met afsluitdatum vóór 1 januari 2012. De betaling gebeurt via de vennootschapsbelasting of rechtspersonenbelasting voor het aanslagjaar 2013.

U hebt de keuze tussen

  • een tarief van 1,75% voor het aanslagjaar 2013 of
  • een tarief van 0,6% gedurende de drie opeenvolgende aanslagjaren 2013, 2014 en 2015.

Hoe moet het nu verder?

De verdere opbouw van de pensioenvoorziening kan dus niet meer via uw vennootschap gebeuren. VIVIUM heeft verschillende oplossingen voor u in petto.

  • U laat het al voorziene bedrag staan waar het staat en sluit een individuele pensioentoezeggingsverzekering af vanaf 2012 (het Top-Hat Plus Plan van VIVIUM).
  • U hevelt het voorziene bedrag over naar een VIVIUM Top-Hat Plus Plan. Dit kan met vrijstelling van premietaks en in principe belastingneutraal.