De impact van de coronacrisis laat zich op heel wat vlakken voelen. Naast de vrees om besmet te worden met het coronavirus COVID-19 is er ook heel wat werk- en financiële onzekerheid. Om u te helpen het hoofd te bieden aan deze crisis, versoepelden we een aantal regels of pasten ze aan. Zo hoeft u zich alvast geen zorgen te maken over uw levensverzekering of uw arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Ook voor bijstand bij schade aan uw wagen of uw woning kunt u nog steeds bij ons terecht. In onderstaand overzicht bundelden we voor u alvast de belangrijkste vragen en antwoorden rond de impact van de coronacrisis op uw verzekeringen. Maar weet dat u ook altijd terecht kunt bij uw makelaar.

Ligt u ’s nachts wakker van de coronacrisis? Dan kan iedereen ok u misschien wel helpen. Dat online  wetenschappelijk onderbouwd platform helpt u op een eenvoudige en toegankelijke manier bij het doorbreken van gevoelens van stress en angst. Bovendien is het kosteloos.

Wij wensen u alvast veel moed en sterkte in deze bijzondere periode. Zorg goed voor uzelf en elkaar!

Ontdek hieronder de antwoorden op uw vragen

 

Uw wagen

 

Na een auto-ongeval, kunt u nog altijd een beroep doen op IMA Benelux op het nummer 02 406 30 00 en dat 7 dagen op 7 en 24 uur op 24. De pechverhelper die IMA voor u inschakelt, zal tijdens zijn interventie de social distancing-richtlijnen strikt naleven en de nodige hygiënische voorzorgsmaatregelen nemen. Om die reden weigeren sommige pechverhelpers die een voertuig moeten takelen om ook de verzekerde mee te nemen. In dat geval wordt voor u een taxi gebeld.

 

Voor herstellingen na glasbreuk maakt u best zelf een afspraak met Carglass via de website of telefonisch op het nummer 078 78 12 11. Alle Carglass Service Centers zijn intussen opnieuw open en passen strikte maatregelen toe om uw veiligheid en die van hun medewerkers te garanderen.

 

Het toekennen van vervangwagens verloopt opnieuw zoals vóór de Covid-crisis omdat alle garages weer open zijn. Hierbij worden wel de nodige veiligheidsmaatregelen getroffen. 

 

Alle technische expertises kunnen momenteel worden uitgevoerd mits naleving van alle afstands- en veiligheidsregels.

Als alternatief kan een video-expertise worden aangeboden. Contacteer hiervoor uw makelaar of de cel expertise Vivium op het nummer 02/250.96.83.

Hebt u een schadegeval met uw wagen, neem dan zoveel mogelijk foto’s van:

 • de 4 kanten van uw wagen
 • de teller
 • het chassisnummer
 • de schade zelf (foto ter hoogte van de schade), vanuit twee verschillende hoeken
 • het inschrijvingsbewijs + gelijkvormigheidsattest + onderhoudsboek.

Hiermee kan onze expert een eerste advies op afstand geven. Recent namen we ook Virtual Drive-in in gebruik. Met deze dienst kunt u, als u bij de aangifte van uw schadegeval uw e-mailadres en gsm-nummer meedeelt aan uw makelaar, zelf foto’s van uw voertuig maken en ze doorsturen naar de garage en naar de expert. Zo wordt u snel en veilig geholpen en hoeft u niet onnodig naar uw garage te gaan.

 

 

 

Uw woning

Dringende interventies aan woningen blijven gegarandeerd tijdens deze periode. Deze bestaan in de eerste plaats uit voorlopige maatregelen (beveiligen of voorkomen van verdere schade aan uw woning). Definitieve herstellingen kunnen ook gebeuren, maar zijn afhankelijk van de voorraad grondstoffen en materialen waarover de dienstverlener nog beschikt. Als blijkt dat een definitieve herstelling momenteel onmogelijk is, dan neemt u best contact op met uw dienstverlener om een latere datum af te spreken.

Voor uw veiligheid en die van de experts stellen we voor om uw schade via video-expertise te regelen. Uw schade kan onmogelijk vanop afstand worden geëvalueerd? Dan kan er toch een expert ter plaatse komen op voorwaarde dat iedereen die aanwezig is tijdens de expertise een mondmasker draagt en dat de minimale afstand van 1,5 meter op elk moment kan worden gerespecteerd. Voor meer informatie contacteert u best uw expert of de cel Expertise van Vivium op het nummer 02/250.96.83. Ook uw makelaar helpt u graag verder.

Uw levensverzekering

Als u uw premie niet kunt betalen als gevolg van de coronacrisis, kunt u een tijdelijk uitstel van premiebetaling krijgen. Contacteer daarvoor wel uw makelaar. Die zorgt ervoor dat u ook administratief in orde bent.  

We voorzien trouwens ook oplossingen voor klanten met andere levensverzekeringen die tijdelijk betalingsproblemen hebben door de coronacrisis.

Omdat we begrijpen dat een medisch onderzoek nu moeilijk is, voorzien we een aangepaste regeling. Contacteer uw makelaar, hij legt het u graag uit.

Als uw levensverzekering een overlijdensdekking bevat, bent u ook gedekt als u overlijdt als gevolg van het coronavirus. Levensverzekeringen sluiten immers een overlijden als gevolg van een epidemie of pandemie niet uit. Ook wie, ondanks een negatief reisadvies van Buitenlandse Zaken, afreisde naar een risicogebied en ter plaatse besmet raakte, is gedekt voor overlijden.

Uw arbeidsongeschiktheid

Als u arbeidsongeschikt wordt als gevolg van een coronabesmetting, bent u gedekt in uw  verzekering gewaarborgd inkomen of arbeidsongeschiktheid. Arbeidsongeschiktheid als gevolg van een epidemie of pandemie wordt immers niet uitgesloten.

Als u zelf een verzekering afsloot die u beschermt bij ongevallen in uw privéleven, dan kunt u die in dit geval aanspreken. Sommige zorgcentra voorzien zelf een ongevallenverzekering voor hun vrijwilligers. En nog een optie is dat uw werkgever in aanvulling op de wettelijk verplichte arbeidsongevallenverzekering een dekking voor ongevallen in het privéleven afsloot voor zijn personeel. In dat geval kunt u aanspraak maken op deze dekking als u tijdens uw vrijwilligerswerk een ongeval hebt.

Conclusie: vóór u als vrijwilliger in een zorgcentrum aan de slag gaat, informeert u zich dus best even bij uw werkgever en bij de personeelsdienst van het zorgcentrum. Of u neemt contact op met uw makelaar.

Wie preventief in quarantaine geplaatst wordt, zonder ziek te zijn, kan geen beroep doen op zijn verzekering Gewaarborgd inkomen. Enkel arbeidsongeschiktheid als gevolg van een ziekte of ongeval (indien voorzien in de waarborg) is verzekerd.

Bijstand in het buitenland

 

De bijstand die we momenteel kunnen bieden in het buitenland, hangt af van de veiligheidsmaatregelen van het land waarin u zich bevindt, van eventuele problemen die onze medische bijstandsverleners ter plaatse ondervinden en van de richtlijnen van onze regering op het vlak van repatriëring. Afhankelijk van de situatie zoeken we de beste oplossing voor onze verzekerden, maar dat zal soms wat meer creativiteit en tijd kosten dan normaal.

 

Uiteraard.  U kunt op elk moment een beroep doen op de bijstand van Vivium voor informatie, toelichting of advies over uw bestemming. We informeren u ook over de gezondheidssituatie, de geldende reglementeringen, en de mogelijkheden over terugvluchten enz.

 

In welk land u zich ook bevindt of welke kleurcode er ook geldt, u kunt op hulp rekenen. Deze tegemoetkoming wordt voorzien binnen de grenzen van de in uw contract onderschreven waarborgen. Als u door een coronabesmetting in het ziekenhuis moet worden opgenomen, wordt u als ziek beschouwd en krijgt u een tegemoetkoming voor uw medische en ziekenhuiskosten. Eventueel wordt u een verlenging van uw verblijf of een repatriëringsmogelijkheid voorgesteld.

Het spreekt voor zich dat de bijstand van Vivium zal gebeuren in functie van de sanitaire en reglementaire context van het land waarin u zich bevindt en de maatregelen die in België van toepassing zijn voor de terugkeer vanuit het buitenland. Onze geneesheren zullen een evaluatie maken van de te nemen maatregelen, in uw belang en rekening houdend met de besmettingsrisico 's bij een eventueel vervoer.

 

In welk land u zich ook bevindt of welke kleurcode er ook geldt, u kunt op hulp rekenen. Deze tegemoetkoming wordt voorzien binnen de grenzen van de in uw contract onderschreven waarborgen. Een verlenging van uw verblijf of een repatriëring behoort tot de mogelijkheden.

Het spreekt voor zich dat de bijstand van Vivium zal gebeuren in functie van de sanitaire en reglementaire context van het land waarin u zich bevindt en de maatregelen die in België van toepassing zijn voor de terugkeer vanuit het buitenland.

Moet u vanwege uw quarantaine langer ter plaatse blijven dan verwacht? De bijstand van Vivium kan een terugvlucht organiseren zodra u een negatieve test kunt afleggen.

 

In welk land u zich ook bevindt of welke kleurcode er ook geldt, u kunt op hulp rekenen. 

Omdat u niet ziek bent, bieden we echter geen tegemoetkoming bij de  verlenging van uw verblijf of uw repatriëring.

De bijstand van Vivium kan u wel passende oplossingen voorstellen (hotel, vervoer, terugvlucht …) zodat u, zolang dat nodig is, ter plaatse kunt verblijven en zo snel mogelijk naar België terug te keren. Als u besluit om gebruik te maken van de voorgestelde verblijfs- of transportopties, dan doet u dat op eigen kosten.

 

In welk land u zich ook bevindt of welke kleurcode er ook geldt, u kunt op hulp rekenen. Bij overlijden van een naast familielid kunt u altijd naar België worden gerepatrieerd, volgens de voorwaarden van uw contract.

Het spreekt voor zich dat de bijstand van Vivium zal gebeuren in functie van de sanitaire en reglementaire context van het land waarin u zich bevindt en de maatregelen die in België van toepassing zijn voor de terugkeer vanuit het buitenland. Dit kan een invloed hebben op de voorgestelde oplossingen en de voorwaarden van de repatriëring. 

 

Gebeurtenissen als een ongeval, een overval, een brand, een inbraak, een aanslag of een overlijden zijn vaak heel traumatiserend. Als u daar nood aan hebt, dan kunt u een beroep doen op de bijstand van Vivium voor professionele hulp van een psycholoog. Afhankelijk van wat er is gebeurd, kan deze één of meerdere sessies (individueel of in groepsverband) voor u organiseren. Samen met IMA neemt de bijstand van Vivium de kosten van (maximum) vijf sessies ten laste. 

 
 
 

U blijft in elk geval alle bijstandsprestaties genieten volgens de waarborgen die u in uw contract hebt afgesloten. Weet dat al onze bijstandsverleners strikte protocollen hanteren wanneer ze u helpen, zowel in België als in het buitenland.

Zo worden bepaalde prestaties aangepast georganiseerd om de gezondheidsvoorschriften na te leven en de besmettingsrisico 's te beperken. Twee voorbeelden:

 • Vroeger kon een pechverhelper uw voertuig naar een garage slepen en de inzittenden van het voertuig meenemen in zijn bestuurderscabine. Nu kunnen bepaalde passagiers zo nodig per taxi naar daar worden vervoerd (met aangepaste taxi 's om besmettingsgevaar te vermijden).
 • De verhuurkantoren van vervangwagens passen zeer strikte hygiënemaatregelen toe. Dit impliceert soms dat onze bijstandsverleners meer kilometers moeten afleggen om het gehuurde voertuig op te halen. 

In deze voorbeelden en in alle andere gelijkaardige gevallen neemt de bijstand van Vivium de eventuele extra kosten verbonden aan de naleving van de sanitaire maatregelen integraal ten laste.

 

 

 

Uw onderneming

 

Als uw zaak of vzw door de coronacrisis in ernstige financiële problemen is geraakt, dan kunt u voor al uw professionele niet-levensverzekeringen uitstel van premiebetaling vragen. Dit betalingsuitstel wordt toegekend voor een periode van maximum negen maanden, en dit tot 30 juni 2021. Reeds betaalde premies worden niet teruggestort.

Voor dit uitstel rekent P&V/Vivium geen dossierkosten of administratieve kosten aan. Al uw verzekeringen blijven in deze periode gewoon doorlopen en u ontvangt ook alle nodige verzekeringsattesten en -bewijzen.

Aan dit betalingsuitstel zijn echter vier belangrijke voorwaarden verbonden waaraan u allemaal moet voldoen:

 1. Uw zaak of organisatie is permanent gevestigd in België. 
 2. U kunt bewijzen dat de financiële problemen van uw zaak of organisatie zijn toe te schrijven aan de coronacrisis (afname van omzet of activiteit, activering van een tijdelijk werkloosheidsregime en/of verplichte sluiting om veiligheidsredenen).
 3. Uw zaak of organisatie had op 1 september 2020 geen achterstand met de betaling van belastingen of sociale zekerheidsbijdragen
 4. Uw zaak of organisatie is in regel met al haar verzekeringspremies gedurende de 12 maanden voorafgaand aan 31 augustus 2020.

Dit betalingsuitstel wordt niet automatisch toegekend. Als u uw premiebetaling tijdelijk wenst op te schorten en u denkt dat uw zaak aan bovenvermelde voorwaarden voldoet, dan moet u zelf contact opnemen met uw makelaar. Hij maakt een dossier op voor uw aanvraag en handelt dit verder voor u af. Hij bevestigt u daarna zo snel mogelijk of uw aanvraag is goedgekeurd en helpt u met de nodige formaliteiten.

Opgelet: na 30 juni 2021 zijn alle uitgestelde premies verschuldigd en hervatten ook de normale premiebetalingen. We raden u dan ook aan om een eventueel uitstel van premiebetaling goed door te praten met uw adviseur / makelaar. U kunt ook bij hem terecht voor de exacte voorwaarden, modaliteiten en gevolgen van een aanvraag tot uitstel.

 

 

 

In de kijker

Welke vergunningen en verzekeringen hebt u nodig voor een tuinkantoor?

Als u vaak telewerkt maar hiervoor eigenlijk geen rustige plek hebt in huis, dan kunt u misschien een kantoortje bouwen in uw tuin. Maar mag dat zonder vergunning? En bent u bijvoorbeeld verzekerd als u tijdens uw werkuren een ongeval hebt in uw tuinkantoor of als er wordt ingebroken? Ontdek de antwoorden van onze specialisten.

Meer lezen

Extra bescherming in coronatijden

Door de coronacrisis blijven de meeste Belgen noodgedwongen thuis. Door bijna heel de dag thuis door te brengen, stijgt ook het aantal ongelukjes in en rond het huis. Om u alvast op dat gebied te steunen, krijgen klanten met een familiale verzekering bij Vivium, nu tijdelijk een extra waarborg ongevallen privéleven erbij die de eigen medische kosten vergoedt voor ongevallen die plaatsvinden in hun privéleven. En dat zonder daarvoor extra te moeten betalen.

Meer lezen

Corona-maatregelen: ook voor levensverzekeringen en groepsverzekeringen

Misschien hebt u vragen over de impact van het coronavirus op uw verzekeringen. Is overlijden door corona gedekt? Wat als u door de coronacrisis de premie van uw levensverzekering niet meer kunt betalen? En blijft de overlijdensdekking in uw groepsverzekering doorlopen bij tijdelijke werkloosheid? Ontdek de antwoorden hier.

Meer lezen

Dringende hulp na schade aan uw woning of auto? Wij blijven tot uw beschikking

Welke gevolgen hebben de veiligheidsvoorschriften van de overheid voor de bijstand die we u momenteel kunnen bieden na motorpech, schade aan uw auto of woning en voor de bijstand aan personen in het buitenland? Hierbij een overzicht.

Meer lezen

Help uzelf (en uw gezin) door de coronacrisis

De coronacrisis veroorzaakt bij heel wat mensen onzekerheid en angst. Heel begrijpelijk, want deze crisis heeft een grote impact op het leven van iedereen. Om u (en uw gezin) mentale ondersteuning te bieden in deze verwarrende tijden, steunde Vivium de ontwikkeling van iedereenok.be.

Meer lezen