Veilig onderdak voor Oekraïense vluchtelingen

De oorlog in Oekraïne brengt een golf van solidariteit op gang in ons land. Als verzekeraar dragen we graag ons steentje bij en breiden we, alvast tot 31 december 2022, de dekking van onze verzekeringen Familiale, Brand en Rechtsbijstand uit. Zo willen we voor klanten die hun woning tijdelijk en gratis openstellen én voor hun Oekraïense gasten mee een veilige thuis creëren.

U vangt zelf Oekraïense vluchtelingen op of overweegt dat te doen?

 

Ontdek hier wat dat betekent voor uw verzekeringen bij Vivium

Wat met uw familiale verzekering?

 

Neen, uw familiale verzekering beschermt automatisch ook uw gasten, zonder formaliteiten of extra premie en conform de voorwaarden van uw verzekeringscontract.

Ja, ze worden beschouwd als verzekerden van hun onthaalgezin. Als ze aansprakelijk zijn voor schade aan derden, dan is dat gedekt in uw familiale verzekering overeenkomstig de polisvoorwaarden van Vivium.

En bij twijfel: contacteer uw makelaar

Ja, de aansprakelijkheid van tijdelijk inwonende Oekraïense vluchtelingen voor materiële of lichamelijke schade aan hun gastgezin is ook gedekt in uw familiale verzekering, steeds met inachtneming van de polisvoorwaarden van Vivium. 

Vragen na schade? Contacteer uw makelaar

Ja, als u of een verzekerd gezinslid schade toebrengt aan uw Oekraïense gasten, dan kan uw familiale verzekering in principe tussenkomen, conform de polisvoorwaarden van Vivium. Maar zoals altijd: voor een correcte regeling na schade contacteert u best uw makelaar.

Wat met uw brandverzekering?

 

Neen, uw brandverzekering houdt hier automatisch rekening mee, zonder formaliteiten of extra premie en overeenkomstig de voorwaarden van uw verzekeringscontract. 

Ja, de spullen en zelfs de huisdieren van uw gasten zijn gedekt volgens de voorwaarden van uw brandverzekering bij Vivium. Voorwaarde is wel dat ook uw eigen inhoud in uw brandverzekering moet zijn gedekt: Vivium biedt uw gasten geen waarborgen die u zelf niet afsloot. 

Dan zal Vivium de schade niet op hem of haar verhalen, behalve als de schade opzettelijk werd toegebracht. Dit geldt ook als u tijdelijk onderdak biedt in een leegstaande woning waarvan u eigenaar bent.

In dat geval moet u eerst contact opnemen met de eigenaar van uw woning: mogelijk moet uw huurcontract tijdelijk worden aangepast of moet u de schriftelijke toestemming krijgen om onderdak te geven aan vluchtelingen. 

Check vervolgens bij welke maatschappij uw huurwoning en de inhoud zijn verzekerd (dat kunnen twee verschillende verzekeraars zijn!). Bij Vivium hoeft u alvast geen stappen te ondernemen voor uw brandverzekering als u tijdelijk vluchtelingen opvangt. 

Wat met uw rechtsbijstand Gezin?

 

Neen, uw rechtsbijstandsverzekering wordt automatisch tijdelijk uitgebreid, zonder formaliteiten of extra premie en conform de voorwaarden van uw polis.

Ja, in het kader van onze formules Rechtsbijstand Gezin (rechtsbijstand in de familiale verzekering van Vivium of in een polis van Arces) kunnen uw gasten een beroep doen op de volgende waarborgen:

  • Burgerlijk verhaal: voor rechtsbijstand bij het verkrijgen van een correcte vergoeding na schade door derden. Rechtsbijstand bij contractuele geschillen is evenwel uitgesloten.
  • Strafverdediging: voor verdediging na een overtreding van een wet of reglement.

Voorwaarde:  het feit dat aanleiding geeft tot het schadegeval waarvoor uw Oekraïense gasten een beroep zouden doen op uw rechtsbijstand Gezin moet zich voordoen tijdens hun verblijf bij u.

Wat met uw auto-, motor- of fietsverzekering?

 

Ja. Uw Oekraïense gasten beschouwen we als verzekerden in uw auto- of motorpolis, net zoals al uw eigen gezinsleden. Als uw gasten uw auto of motor gebruiken met uw toestemming, dan kunnen zij aanspraak maken op alle waarborgen die u voor dat voertuig bij ons afsloot. Voorwaarde is wel dat ze voldoen aan alle voorwaarden om met uw auto of motor te mogen rijden (geldig rijbewijs…).

Neen, uw Belgisch verzekeringsbewijs (de vroegere groene kaart) biedt geen dekking in Oekraïne en ook schade door oorlog is niet gedekt. Gezien de situatie kunnen we helaas ook geen bijstand verlenen in Oekraïne.

Als u naar een buurland van Oekraïne rijdt om daar mensen op te pikken, dan bent u wel gedekt in alle landen die op uw verzekeringsbewijs staan vermeld, zoals bijvoorbeeld in Polen.
 

Ja. We beschouwen uw Oekraïense gasten als verzekerden,  net zoals uw eigen gezinsleden. Zij kunnen dus evengoed een beroep doen op de waarborgen die u hebt afgesloten in uw fietsverzekering, en dit binnen de voorwaarden van uw contract.