Wat is een Tak 23-verzekering?

Tak 23 is een manier om geld te beleggen. Niet rechtstreeks op de beurs, maar via een verzekeraar (zoals Vivium). Tak 23 wordt dan ook wel een beleggingsverzekering genoemd. Zo’n formule is ontworpen om te sparen op de middellange of lange termijn met de bedoeling om een hoger rendement te genereren dan op het spaarboekje bij de bank, zonder dat de verzekeringsnemer zich actief met beleggen hoeft bezig te houden.

Naast Tak 23 bestaat ook Tak 21. Het belangrijkste verschil is dat Tak 21 een spaarverzekering is. Die biedt een gewaarborgde intrest, maar ook minder potentieel rendement. Meer over de verschillen tussen Tak 21 en Tak 23.

Hoe werkt een Tak 23-verzekering?

Spaart u via een Tak 23-product, dan stort u éénmalig of regelmatig (bijvoorbeeld elke maand) een bepaald bedrag: de premie. Deze premies samen vormen uw kapitaal dat doorheen de tijd wordt opgebouwd. U kunt ook extra bijstortingen doen om uw kapitaal sneller te doen stijgen.

Uw verzekeraar belegt deze premie vervolgens in een beleggingsfonds.  Bij de keuze van een fonds kunt u zich laten leiden door de hoeveelheid risico en het potentieel rendement – die zijn vaak evenredig. Of u kiest een fonds omwille van de focus op beleggen in duurzame bedrijven of bijvoorbeeld enkel Europese bedrijven.

Bij Vivium bijvoorbeeld kunt u kiezen uit negen fondsen met verschillende risicoklassen en karakteristieken. (Alle informatie over de Vivium-fondsen vindt u hier.)

U kunt een Tak 23-verzekering afsluiten voor uw aanvullend pensioen (pensioensparen, IPT, POZ, langetermijnsparen, …), wat u het nodige belastingvoordeel oplevert; of als manier om niet-fiscaal (vrij) te sparen en te beleggen.

Een Tak 23-contract heeft een vooraf vastgelegde looptijd. Voor fiscale contracten is dit tot het pensioen, voor niet-fiscale contracten is deze vrij te kiezen. 

De belangrijkste voordelen van Tak 23

Potentieel interessant rendement

Het belangrijkste voordeel van een Tak 23-verzekering is dat u mogelijk geniet van een rendement dat het gekozen fonds oplevert, wat een veelvoud kan zijn van het rendement van een spaarboekje of Tak 21-verzekering. Let op, dit rendement is niet gegarandeerd.

Fiscaal voordeel

Gebruikt u een Tak 23-verzekering om te sparen voor uw aanvullend pensioen? Dan kunt  u de premies fiscaal in mindering brengen. Ook als u geen fiscaal voordeel wenst, is er een gunstige fiscaliteit. Zo is er nooit roerende voorheffing of beurstaks verschuldigd. De enige belasting in dit geval is een premietaks van 2%. 

Beleggen zonder expert te moeten zijn

Een voordeel van beleggingsfondsen is dat uw vermogen automatisch gespreid wordt belegd. U hoeft dus zelf geen beleggingsportefeuille samen te stellen en zo kunt u uw kostbare tijd aan andere zaken besteden. U kan hierbij kiezen voor een fonds dat gewoon een index volgt (indextracker of ETF) of een actief beheerd fonds, waarbij u profiteert van de expertise van de fondsbeheerder. 

Mogelijke nadelen van Tak 23

  • Een Tak 23-verzekering is een manier om te beleggen. Het is geen goede bestemming voor geld dat u op korte termijn denkt nodig te hebben.
     
  • Alhoewel een verzekeraar meestal fondsen kiest die historisch goed presteerden, is er geen gegarandeerd rendement. Zelfs een negatief rendement (verlies) is mogelijk.
     
  • U krijgt geen kapitaalsgarantie: het kan dat u niet uw volledige kapitaal terug ontvangt wanneer uw contract afloopt.
     
  • Los van de fiscaliteit  zijn er bepaalde instap-, beheers- en/of uitstapkosten. De kosten en belastingen gekoppeld aan een product kan u terug vinden op de (financiële) infofiche of het key-information-document. 

Tak 23 in ’t kort

Een Tak 23-beleggingsverzekering is manier om uw geld te beleggen met het oog op rendement en (onder voorwaarden) belastingvoordeel, zonder dat u zich hoeft te verdiepen in beleggen. Het rendement is potentieel hoger dan op een spaarboekje of Tak 21-spaarverzekering, maar is niet gegarandeerd. Ook uw kapitaal is niet gegarandeerd.

Goed om te weten: een spaarverzekering kan ook een combinatie van Tak 21 en 23 zijn, op maat van uw gewenste risico en het potentieel rendement. Voor veel mensen is dat de interessantste oplossing.


Is een spaarverzekering interessant voor u en zo ja, welke? Uw makelaar vertelt het u graag