Wat is een Tak 21-verzekering?

Tak 21 is een manier om geld te sparen. Niet op een traditioneel spaarboekje, maar bij een verzekeraar (zoals Vivium). Tak 21 wordt dan ook wel een spaarverzekering genoemd. Zo’n formule is ontworpen om te sparen op de middellange of lange termijn met de bedoeling om een hoger rendement te genereren dan op het spaarboekje bij de bank.

Naast Tak 21 bestaat ook Tak 23. Het belangrijkste verschil is dat uw geld bij Tak 23 in fondsen wordt belegd, wat een zeker risico met zich meebrengt maar ook potentieel hoger rendement. Meer over de verschillen tussen Tak 21 en Tak 23.
 

Hoe werkt een Tak 21-verzekering?

Spaart u via een Tak 21-product, dan stort u eenmalig of regelmatig (bijvoorbeeld elke maand) een bepaald bedrag: de premie. Deze premies samen vormen uw kapitaal dat doorheen de tijd wordt opgebouwd. U kunt ook extra bijstortingen doen om uw kapitaal sneller te doen stijgen.

U kunt een Tak 21-verzekering afsluiten voor uw aanvullend pensioen (pensioensparen, VAPZ, IPT, POZ, langetermijnsparen, …), wat u het nodige belastingvoordeel oplevert; of als manier om niet-fiscaal (vrij) te sparen of te beleggen.

Over het algemeen zijn overlijdensverzekeringen, schuldsaldoverzekeringen en verzekeringen die de uitvaartkosten dekken, ook Tak 21-producten.

Een Tak 21-contract heeft een vooraf vastgelegde looptijd. Voor fiscale contracten is dit tot de pensioenleeftijd, voor niet-fiscale contracten bedraagt die minstens 8 jaar en 1 maand want anders zou u bij opname roerende voorheffing moeten betalen (zie verder). U sluit het contract af met de bedoeling om uw geld pas weer op te nemen nadat deze looptijd voorbij is.

Net zoals bij het spaarboekje is uw kapitaal gegarandeerd door het Garantiefonds tot 100.000 euro per persoon en per verzekeraar. Deze garantie geldt niet bij 2de pijlerproducten (VAPZ, IPT en POZ). 

De belangrijkste voordelen van Tak 21

Gegarandeerd rendement + mogelijke winstdeling

Het belangrijkste voordeel van een Tak 21-verzekering is dat u een gegarandeerde rente ontvangt, die doorgaans hoger is dan op een spaarboekje. Deze rente ontvangt u bovendien gedurende de volledige looptijd van het contract. De intrestvoet kan wel wijzigen tijdens de looptijd van het contract, maar een wijziging heeft uitsluitend invloed op de toekomstige stortingen. 

Daarnaast kan de verzekeraar u een winstdeling uitkeren (afhankelijk van zijn jaarresultaten). Concreet ontvangt u in dat geval een percentage van uw belegde kapitaal, bovenop het gewaarborgde rendement.

Fiscaal voordeel

Gebruikt u een Tak 21-verzekering om te sparen voor uw aanvullend pensioen? Dan mag u de premies fiscaal in mindering brengen. Daar tegenover staat wel een eindbelasting en eventueel een premietaks, maar deze vallen doorgaans veel lager uit dan het jarenlange fiscaal voordeel. Ook als u geen fiscaal voordeel wenst, is er een gunstige fiscaliteit. 

Geld dat minstens 8 jaar blijft staan in Tak 21-spaarverzekering, kunt u opnemen zonder roerende voorheffing te betalen op de intresten. Ter vergelijking: bij een spaarrekening betaalt u 15% roerende voorheffing vanaf het moment dat de intresten minstens 980 euro bedragen.

Aanvullende verzekeringen

U kunt een deel van de premie voor uw Tak 21-verzekering besteden aan aanvullende verzekeringen, bijvoorbeeld een arbeidsongeschiktheidsdekking of een overlijdensdekking. Zo beveiligt u de financiële situatie van uw gezin of van uw nabestaanden.

Mogelijke nadelen van Tak 21

  • Een Tak 21-verzekering is een manier om te sparen voor de (middel)lange termijn. Het is geen goede manier om te sparen met geld dat u op korte termijn denkt nodig te hebben.
     
  • Vastrentende producten zoals Tak21 hebben vandaag te lijden onder de lage rente en de hoge inflatie.  Het is vandaag onwaarschijnlijk dat u de inflatie kunt bijhouden. 
     
  • Vergeleken met het spaarboekje betaalt u bij Tak 21 meer taksen en kosten. De premietaks is afhankelijk van het gekozen product. Daarnaast  rekent uw verzekeraar mogelijk instap-, beheers- en/of uitstapkosten aan. Bereken altijd met uw makelaar of uw rendement na het verstrijken van de looptijd, deze kosten overstijgt. Wanneer u via Tak 21 spaart voor uw aanvullend pensioen, compenseert uw jaarlijks belastingvoordeel in de meeste gevallen voldoende deze kosten, ook na aftrek van de eindbelasting.

Tak 21 in ’t kort

Een Tak 21-spaarverzekering is een veilige manier om geld te sparen voor de (middel)lange en lange termijn. Het nettorendement is meestal niet beter dan op een klassiek spaarboekje, maar dat kan worden goedgemaakt door het belastingvoordeel wanneer u Tak 21 gebruikt voor bijvoorbeeld pensioensparen.

Goed om te weten: een spaarverzekering kan ook een combinatie van Tak 21 en 23 zijn, op maat van uw gewenste risico en het potentieel rendement. Voor veel mensen is dat de interessantste oplossing.

 

Is een spaarverzekering interessant voor u en zo ja, welke? Uw makelaar vertelt het u graag.