Keer terug
Wat zijn de regels en opleidingsvereisten van uw interne preventieadviseur?
Image of the blog article

Jaarlijks gebeuren er in België bijna 200.000 arbeidsongevallen. Ongeveer de helft van de slachtoffers is tijdelijk buiten strijd. Zo een 16.500 mensen hebben een blijvende ongeschiktheid en ieder jaar loopt een honderdtal werkongevallen fataal af. De overheid zet dan ook stevig in op preventie en verplicht bedrijven hier werk van te maken met een eigen preventieadviseur. 

Ieder werkdag opnieuw gebeuren er honderden ongelukken op de werkvloer. Veel van die accidenten zijn te voorkomen met een goed doordacht preventiebeleid. 

De meeste ongevallen gebeuren in de industrie en de bouw. Volgens Fedris, het Federaal agentschap voor beroepsrisico's zijn dit de 5 hoofdoorzaken van arbeidsongevallen:

  1. Verlies van controle over een machine of voertuig.
  2. Een verkeerde beweging zonder fysieke belasting.
  3. Uitglijden of struikelen met een val als gevolg.
  4. Een last tillen, duwen of neerzetten.
  5. Het breken, vallen of instorten van iets.

Het gedrag van de werknemer zelf, zo leert dit lijstje, is in grote mate mee de oorzaak van een ongeval op het werk. Zo gebeurt het dat werknemers bewust onveilige keuzes maken om bijvoorbeeld tijd te winnen. Verstrooidheid of vermoeidheid kunnen ook factoren zijn die aanleiding geven tot onvoorzichtigheid.

Eén van de grootste boosdoeners is echter onwetendheid. Zo blijkt uit onderzoek dat er bij maar liefst 40 % van alle ernstige arbeidsongevallen medewerkers betrokken zijn die minder dan een jaar in dienst zijn. Dat betekent ook dat heel veel ongelukken ook voorkomen kunnen worden. Door preventief te handelen, de werknemer bewust te maken van de gevaren maar ook door mogelijke risico’s uit te schakelen. 

Vermijd risico’s op de werkvloer

Waar mensen zijn, zullen fouten volgen. Zelfs de meest geroutineerde werknemer kan zich op een dag om welke reden dan ook in een onveilige situatie bevinden en een ongeval hebben. Een groot deel van deze ongevallen zijn echter ook te wijten aan risico’s op de werkvloer zelf. 

Volgens de Amerikaanse veiligheidsdeskundige Herbert William Heinrich zijn er aan elk ernstig ongeval dat heeft plaats gevonden op de werkvloer al 29 soortgelijke ongevallen voorafgegaan met lichte letsels en 300 zonder letsel. Nog volgens hem zijn deze ongevallen te wijten aan een aantal risico’s op de werkvloer. Ongevallen voorkomen loopt dus gelijk met risico’s voorkomen. Hier komt preventie bij kijken. Grote bedrijven zijn wettelijk verplicht over een preventieadviseur te beschikken.

Aan welke opleidingsvereiste moet uw preventieadviseur wettelijk voldoen?

Iedere onderneming die 20 of meer werknemers tewerkstelt, moet een interne preventieadviseur hebben. Die persoon werkt binnen de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (IDPBW) en moet een specifieke opleiding gevolgd hebben. Hoe meer risico’s in het bedrijf, hoe hoger de opleidingsvereiste van de preventieadviseur. De risicograad verhoogt ook nog met het aantal werknemers en de aard van de werkomstandigheden. Samengevat: hoe meer werknemers en hoe gevaarlijker het werk is, hoe strenger de opleidingsvereisten.

Hoe risicovol uw bedrijf is hangt dus af van de sector. Daarnaast moet u ook weten hoeveel werknemers uw bedrijf telt. Met deze gegevens kan u bepalen of u in een A, B, C of D-bedrijf werkt en vervolgens aan welke opleidingsvereisten de preventieadviseur moet voldoen.

Op basis van deze tabel kan u bepalen in welke categorie uw bedrijf thuishoort.

Wat als uw bedrijf verschillende ‘technische bedrijfseenheden’ telt?

Sommige bedrijven zijn juridisch één organisatie maar tellen wel meerdere technische bedrijfseenheden die geografisch verspreid kunnen zijn en al dan niet eenzelfde activiteit hebben. De algemene stelregel is dat interne diensten voor preventie worden opgericht naargelang de structuur van de Comités Preventie en Bescherming. Als uw bedrijf bijvoorbeeld één juridische entiteit vormt, met drie technische bedrijfseenheden, met in totaal twee comités, moeten er twee interne diensten preventie en bescherming zijn. Wat de opleidingsvereisten voor de preventieadviseurs betreft, worden de afdelingen beschouwd als een bedrijf op zich. In elk geval is het de taak van de externe dienst om correct in te schatten wat je als opleiding minstens wettelijk moet volgen en wat gewenst is.

Basisopleiding preventieadviseur - Niveau 3 tijdelijk met 50% korting. Schrijf nu in.

Dit jaar zet Vivium vol in op preventie op de werkvloer. Als eerste initiatief bieden we u een korting aan van 50% (525 euro) op de meerdaagse basisopleiding preventieadviseur - Niveau 3 voor één medewerker van uw bedrijf. Deze opleiding wordt georganiseerd door onze preventiepartner Attentia. 

De opleiding richt zich in de eerste plaats op preventieadviseurs die geen verplichting hebben tot aanvullende vorming niveau I of II. Dit zijn in de praktijk bedrijven met minder dan 20 werknemers. Daarnaast kan de opleiding ook nuttig zijn voor medewerkers van de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk en leden van de hiërarchische lijn.

In de zesdaagse opleiding krijgt u een basiskennis van de wetgeving en een overzicht van een aantal technische aspecten over veiligheid en welzijn op het werk. U krijgt ook nuttige tips en tools en er is ruimte voor een leerrijke uitwisseling van praktijkervaringen met collega’s. 

Het aantal opleidingen is beperkt. Schrijf uw kandidaat dus snel online in voor één van de vele sessies op www.attentia.be/nl/opleidingen

De korting wordt automatisch verrekend als u bij uw inschrijving het polisnummer van uw arbeidsongevallencontract bij Vivium invult in het daarvoor voorziene veld. 

Meer informatie

  • Voor meer informatie kunt u terecht bij Tom Dauwen, preventie-ingenieur (tom.dauwen@vivium.be).
  • Meer informatie over Attentia vindt u op de website van onze partner: www.attentia.be.

Laten we samen ons menselijk kapitaal koesteren en ijveren voor een veilige werkvloer!

Meest gelezen

Web Content List Portlet is tijdelijk niet beschikbaar.