Keer terug
Wat als u een ongeval krijgt tijdens het telewerken?
Image of the blog article

Elke werkgever is wettelijk verplicht om voor zijn personeel een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten. Maar wanneer komt die precies tussen? En wat met telewerk?


De basics over arbeidsongevallen ontdekt u in dit filmpje van nét geen minuut. Toch liever wat meer info? Lees dan zeker ook de rest van dit artikel.

 

Thuiswerken na corona: wat zijn de verwachtingen?

Door corona is telewerk in een stroomversnelling terechtgekomen. Verwacht wordt dat we in het nieuwe normaal twee keer zoveel gaan thuiswerken als vóór de crisis, met een duidelijke voorkeur voor twee structurele telewerkdagen per week. Een goed idee, want als u telewerkt, vermindert u uw woon-werkkilometers, verbetert u de mobiliteit en verkeersveiligheid voor iedereen én houdt u zelf meer tijd over voor andere dingen. Maar wat als u tijdens het telewerken een ongeluk krijgt?

Geldt de arbeidsongevallenverzekering van uw werkgever ook als u telewerkt?

Als werknemer bent u via de arbeidsongevallenverzekering van uw werkgever automatisch verzekerd als u een ongeval krijgt tijdens en door de uitvoering van uw arbeidsovereenkomst.

Deze bescherming geldt op de werkvloer of op kantoor, maar ook ergens anders, zoals bij u thuis of op een co-working plek. Als telewerker bent u dus verzekerd, maar om in aanmerking te komen voor een vergoeding moet uw ongeval gebeurd zijn tijdens en door het uitvoeren van het arbeidscontract dat u afsloot met uw werkgever.

Een arbeidsongeval tijdens het telewerken: hoe moet u dat bewijzen?

Op uw gebruikelijke werkplek is het vrij gemakkelijk aan te tonen dat een ongeval zich tijdens en door de uitvoering van uw arbeidsovereenkomst voordeed, want meestal zijn er wel enkele collega’s die kunnen getuigen. Op een telewerkplek, zonder collega’s in de buurt, is dat niet zo evident, maar gelukkig helpt de wetgever u een handje.

Als u structureel telewerkt (dit wil zeggen dat u op regelmatige basis op een zelfgekozen plek werkt én dat u dit liet registreren in een uitbreiding aan uw arbeidsovereenkomst), dan geldt er een wettelijk vermoeden dat elk ongeval op de dag, plaats én binnen de tijdspanne vermeld in uw arbeidsovereenkomst automatisch een arbeidsongeval is, tenzij het tegendeel wordt aangetoond.

Sinds 27 januari 2019 geldt dit wettelijk vermoeden trouwens ook voor occasioneel telewerk. Dat houdt in dat u door overmacht of om persoonlijke redenen (extreem winterweer, uw kind dat plots ziek valt…) thuis of elders werkt met de goedkeuring van uw werkgever.

Kortom: als bij het telewerken een ongeval voorkomt tijdens en door de uitvoering van uw arbeidscontract, dan hoeft u volgens de wet in principe niet zelf te bewijzen dat het om een arbeidsongeval gaat. Dat neemt echter niet weg dat uit later onderzoek toch kan blijken dat uw ongeval niet voldoet aan de wettelijke voorwaarden om erkend te worden als arbeidsongeval.

Geldt uw arbeidsongevallenverzekering als u ergens onderweg een ongeval krijgt?

Naast een arbeidsongeval beschrijft de wet op arbeidsongevallen ook het risico op een arbeidswegongeval. De arbeidsweg is het normale traject dat u aflegt om van uw verblijfplaats naar het werk te gaan en omgekeerd, maar onder dit normale traject vallen ook de omwegen die u doet om uw kinderen naar school of kinderopvang te brengen. U hebt een ongeval op de arbeidsweg? Dan bent u ook gedekt door de arbeidsongevallenverzekering.

Maar hoe zit dat dan bij telewerk? Als uw telewerkplek en uw verblijfplaats dezelfde zijn, dan is er in principe geen arbeidsweg en zou u dus niet gedekt zijn als u bijvoorbeeld uw kroost naar school brengt. Gelukkig stelt de wetgever het traject van uw woonplaats naar de opvangplaats of school van uw kinderen gelijk met een arbeidsweg als u van thuis uit werkt. En ook de weg van uw woonplaats naar de plaats waar u uw maaltijd nuttigt of koopt en het omgekeerde traject worden gelijkgesteld met de arbeidsweg.

Besluit: als u telewerkt op een zelfgekozen plek die niet uw verblijfplaats is, dan hebt u voor een aantal verplaatsingen wél een arbeidsweg en dan zijn de voorwaarden van uw arbeidsongevallenverzekering van toepassing.

Bescherm u ook tegen ongevallen in uw privéleven

Wist u dat u zich ook kunt verzekeren tegen ongevallen in uw privéleven? Uw makelaar vertelt u hier graag meer over.

 

Bronnen: de Tijd, L’Echo, SD Worx, Wolters Kluwer en Vanbreda Risk & Benefits

Meest gelezen