Keer terug
Minder belastingen betalen?
Image of the blog article

Minder belastingen betalen?

Op dit moment biedt België een waaier aan belastingverminderingen. Maar is dat morgen ook nog het geval? Volgens het hervormingsplan van minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) zullen een aantal belastingverminderingen afgeschaft of beperkt worden. We geven u een overzicht van het actuele aanbod en lichten een tipje van de sluier over de plannen voor morgen.

Welke belastingverminderingen bestaan er vandaag?

Dankzij belastingverminderingen kan het bedrag van uw belasting worden verlaagd. Om voor een belastingvermindering in aanmerking te komen moet u bepaalde uitgaven doen zoals giften voor een goed doel, pensioensparen, kinderopvang,  … en een voldoende hoog belastingbedrag hebben zodat de vermindering erop kan worden toegepast.

Dienstencheques vormen hierop een uitzondering. Zij zijn ook interessant voor mensen met een laag inkomen. Als die te weinig belastingen betalen om het voordeel te verrekenen, wordt het saldo in de vorm van een belastingkrediet terugbetaald.

De belangrijkste andere mogelijkheden voor belastingvermindering, worden hieronder kort besproken. Meer info vindt u op de website van Federale Overheidsdienst Financiën.

De belangrijkste mogelijkheden voor belastingvermindering

Giften

Doet u een gift van minimaal 40 euro aan een erkende instelling? Dan mag u rekenen op een fiscaal voordeel van 45%.

Hypothecair krediet

Nieuwe leningen voor de gezinswoning zijn sinds 2020 niet meer fiscaal aftrekbaar. Vorig jaar besliste de overheid ook om ook het belastingvoordeel voor een tweede woning af te schaffen vanaf 1 januari 2024 (Programmawet van 26/12/2022). Voor bestaande leningen (ook herfinancieringsleningen hiervan) blijft het bestaande voordeel behouden.

Langetermijnsparen

De premies voor langetermijnsparen zijn fiscaal aftrekbaar en kunnen zelfs na uw 64ste een fiscaal voordeel van 30% opleveren. Uw contract moet wel starten voor uw 65ste verjaardag. De maximale premie, is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen, maar mag niet hoger zijn dan 2.350 euro.

Goed om weten: de fiscale aftrek van de premies langetermijnsparen kan meestal niet gecumuleerd worden met het fiscaal voordeel van een lening voor een tweede woning. Hebt u een lening voor uw gezinswoning, dan is het fiscaal voordeel van de premie langetermijnsparen afhankelijk van de datum van de lening en van het gewest waarin uw woning ligt. Uw makelaar kan u hierover meer info geven.

Opgelet: volgens het voorstel Van Peteghem zou het langetermijnsparen afgeschaft worden. Vanaf 2024 zou je geen nieuw contract meer kunnen afsluiten. Voor bestaande contracten zou het fiscaal voordeel behouden blijven. 

Pensioensparen 

De premies voor uw pensioensparen zijn fiscaal aftrekbaar tot en met het jaar waarin u 64 wordt. Het fiscaal voordeel hangt af van het gespaarde bedrag. Spaart u maximaal 990 euro per jaar, dan bedraagt het voordeel 30%. Spaart u meer, tot maximaal 1.270 euro, dan is het voordeel 25% (dat noemt men duaal pensioensparen).

Opgelet: Volgens het voorstel Van Peteghem zou het vanaf 2024 niet meer mogelijk meer dan 990 euro per jaar te storten.

Rechtsbijstandsverzekering

Sloot u een individuele rechtsbijstandverzekering af? Check dan of uw verzekering aan de voorwaarden voor belastingvermindering voldoet. In dat geval geven premies tot maximaal 310 euro recht op een belastingvermindering van 40 procent.

Opgelet: Volgens het voorstel Van Peteghem is er geen fiscaal voordeel meer op premies gestort vanaf 1/1/2024. 

Thuislaadstations voor elektrische wagens

Een laadstation voor uw elektrische wagen in huis installeren, levert u tot en met augustus 2024 een belastingvermindering op van maximaal 1.500 euro. In 2023 gaat het om een belastingvermindering van 30%. In 2024 (tot 31 augustus) is dat nog 15%.

Meer weten?

Alvast berekenen of u geld terugkrijgt van de belastingen? Met de belastingsimulator kunt u zelf snel uw belastingen simuleren of berekenen.

Wilt u weten welke mogelijkheden voor belastingvermindering het meest geschikt zijn voor u? Of hebt u andere vragen? Contacteer dan uw makelaar, hij beantwoordt graag al uw vragen.  

Meest gelezen