Keer terug
Ik ben 40. Hoeveel pensioen spaar ik bijeen met mijn VAPZ-RIZIV?

Ik ben 40. Hoeveel pensioen spaar ik bijeen met mijn VAPZ-RIZIV?

Pensioensparen via een VAPZ-RIZIV kan uw pensioeninkomen later aanzienlijk opkrikken. Hoe aanzienlijk? Dat leggen we u in dit artikel uit.

VAPZ met RIZIV-toelage

Oefent u een medisch beroep uit en bent u geconventioneerd, dan kunt u een VAPZ (Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen) afsluiten met de toelage die u van het RIZIV krijgt. Dankzij zo’n VAPZ-RIZIV beschikt u na uw pensionering over een mooie extra spaarpot om uw wettelijk pensioen aan te vullen.

Welk medisch beroep oefent u uit?

Hoe groot die spaarpot is, hangt af van verschillende factoren. Welk beroep u precies uitoefent, speelt een belangrijke rol. De RIZIV-toelage voor een dokter is namelijk anders dan voor een tandarts en weer anders voor een apotheker of kinesitherapeut.

Bij volledige conventionering is de toelage voor een arts bijvoorbeeld ruim 4.500 euro, voor een tandarts iets meer dan 2.200 euro en voor een kinesitherapeut net geen 1.500 euro. Dit budget bepaalt in grote mate uw mogelijkheden: hoe hoger het eindkapitaal dat u bij uw pensionering wilt ontvangen, hoe hoger uiteraard de premie die hiervoor betaald moet worden.

Minimumrente en winstdeelname

Op de gestorte premies krijgt u van VIVIUM een bepaalde gegarandeerde minimumrente, naargelang het soort contract. Bovendien krijgt u in sommige gevallen ook een winstdeelname. Hoe hoog die is, varieert in functie van de economische conjunctuur en van de resultaten die VIVIUM behaalde. U kunt die winstdeelname kapitaliseren (mee opnemen in uw spaarprogramma) of laten beleggen in een beleggingsfonds, voor extra rendement.

Wanneer gaat u met pensioen?

Nog een belangrijk element is de leeftijd waarop u op pensioen gaat. Die zal immers grotendeels bepalen welke belasting u op uw uitgekeerd kapitaal moet betalen. Een VAPZ-RIZIV wordt belast via een fictieve rente. Dit is een percentage waarmee u uw eindkapitaal moet vermenigvuldigen. Het resultaat van die berekening is het bedrag dat u na uw pensionering moet aangeven als pensioeninkomsten waarop u belast zult worden.

Hoe later u met pensioen gaat, hoe lager de belastingen

U kunt uw kapitaal opvragen vanaf uw 60e, maar als u wacht tot uw 65e is de totale belasting een stuk lager. Als Op dat ogenblik wordt maar 80% van uw kapitaal omgezet in een fictieve rente. Niet de volle pot.

Bovendien is dan ook de periode waarop u dit bedrag moet aangeven als pensioeninkomsten een stuk minder lang (tien in plaats van dertien jaar). Er zijn wel twee voorwaarden. U mag uw wettelijk pensioen pas opnemen op uw 65ste en u moet tot die leeftijd actief blijven.

VAPZ = Sociaal VAPZ

Weet ook dat het VAPZ-RIZIV een zogenaamde sociaal VAPZ is. Dat betekent dat 10% van de toelage sowieso gebruikt wordt voor vier extra dekkingen:

  • een premievrijstelling bij invaliditeit (wanneer u invalide wordt, stopt uw RIZIV-toelage, VIVIUM stort dan de premies in uw plaats);
  • een premievrijstelling bij moederschapsrust;
  • een rente bij overlijden;
  • een forfaitaire uitkering bij ernstige ziektes.

Bijkomende verzekeringen

U moet niet uw volledige RIZIV-toelage aan pensioenopbouw besteden. U kunt bijvoorbeeld ook kiezen voor een aanvullende dekking arbeidsongeschiktheid. In dat geval wordt de RIZIV-toelage verdeeld over uw pensioen en een arbeidsongeschiktheidsverzekering, waarbij u een rente ontvangt wanneer u niet meer kunt werken door een ziekte of een ongeval.

Op dezelfde manier kunt u bijvoorbeeld ook uw nabestaanden beschermen door een overlijdensverzekering. Bij uw overlijden ontvangen zij een vooraf bepaald bedrag. Deze verzekeringen zijn ook perfect te financieren met uw eigen middelen, dus buiten uw RIZIV-toelage.

VAPZ-RIZIV: een voorbeeld

An is een tandarts van 40 jaar. Voor 2015 ontvangt zij een RIZIV-toelage van 2.239,31 euro*. Zij onderschrijft een VAPZ-RIZIV waarvan de winstdeelnames belegd worden in een beleggingsfonds. Daarnaast neemt ze een overlijdensverzekering met een kapitaal van 7.500 euro en een arbeidsongeschiktheidsverzekering met een jaarrente van 30.000 euro. Ann werkt door tot haar 65e  en neemt dan haar eindkapitaal op.

De RIZIV-toelage wordt als volgt gebruikt: 2.239,31 euro

  • premiegedeelte arbeidsongeschiktheid: - 949,91 euro
  • saldo: 1.289,40 euro
  • premiegedeelte solidariteit (10%): - 128,94 euro
  • premiegedeelte pensioenopbouw en overlijden: 1.160,46 euro

Resultaat op 65 jaar

Opgebouwd spaarbedrag gekapitaliseerd aan 1,5%, zonder de winstdeelnames: 32.549,51 euro

Op dit bedrag wordt dan een fictieve rente geheven van 5% of 1.627,48 euro. Dit bedrag moet An gedurende tien jaar aangeven bij de belasting als pensioeninkomen. Hierop zal zij dan belast worden. Eventuele winstdeelnames zijn dan weer volledig belastingvrij.

*Let wel: het bedrag van de toelage is nog onder voorbehoud. Op het moment van publicatie waren de cijfers van de toelagen voor 2015 nog niet gepubliceerd in het Staatsblad.

Vraag het aan uw makelaar

Het is duidelijk dat de opbouw van een VAPZ-RIZIV een zeer individuele aangelegenheid is die veel maatwerk vereist. Uw makelaar is de geknipte persoon om u hierin bij te staan. Neem dus zeker contact met hem op voor verdere inlichtingen en advies.

Meest gelezen