Keer terug
Eindelijk! Investeer nu in tak 23 met uw VAPZ of RIZIV-polis
Image of the blog article

Spaart u voor een zorgeloze toekomst na uw pensioen? Het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) is de populairste manier voor zelfstandigen om een aanvullend pensioen op te bouwen. De formule heeft vooral succes door de gunstige fiscale voorwaarden: er is geen premietaks en de premie is, binnen de fiscale grenzen, aftrekbaar als sociale bijdrage. Hierdoor recupereert u tot 63% van uw betaalde premie via uw belastingaangifte. Bij Vivium is het vanaf vandaag mogelijk om een deel van uw VAPZ-premie in tak 23 te investeren. U heeft zo kans op een hoger rendement gekoppeld aan de zekerheid van tak 21. Dat is uniek op de Belgische markt én heel goed nieuws voor uw pensioen. 

Hoe werkt tak 23 in VAPZ of RIZIV? 

Als u een aanvullend pensioen via een VAPZ of een RIZIV-polis afsluit, houden we rekening met uw risicoprofiel. Bent u een zekerheidszoeker? Dan stelt uw makelaar u een spaarplan met een gewaarborgd rendement in tak 21 voor. Durft u te gaan voor iets meer risico, maar met een kans op een hoger rendement? Dan kunt u er vanaf nu voor kiezen om de premies gedeeltelijk te laten beleggen in een tak 23-beleggingsfonds.

Concreet:

Uw premie voor uw aanvullend pensioen


Tak 21
75% of 100% van uw premie

of Tak 23
0% of 25% van uw premie

Uw premie wordt, na aftrek van instapkosten, geïnvesteerd aan een gewaarborgd rendement van 1,7% of 0%. Dit rendement is gewaarborgd tot einddatum en kan door Vivium gewijzigd worden voor toekomstige stortingen. Afhankelijk van de resultaten kunt u een niet-gegarandeerde winstdeelname ontvangen. 

  Uw premie wordt, na aftrek van instapkosten, geïnvesteerd in het tak 23-fonds Dynamic Multi Fund. Er is geen kapitaal- en rendementsgarantie. Het fonds is een gemengd fonds met als streefdoel 75% aandelen en 25% obligaties. 

 

Waarom mag ik maar 25% van mijn premies in tak 23 inleggen?

Tot nu toe was het nog niet mogelijk om uw premie in tak 23 te beleggen. Dat komt omdat aanbieders van een VAPZ wettelijk verplicht zijn om bij uw pensionering minimaal de gestorte premies terug te betalen. Deze garantie geldt niet voor de premies die gebruikt werden om een extra overlijdenskapitaal of de solidariteitsprestaties bij een sociaal VAPZ te financieren.

Ook als we een deel van uw premies in tak 23 inleggen, blijft Vivium verplicht om u bij pensionering minstens uw totaal gestorte premies terug te betalen. Dat is een risico voor Vivium, want  bij een investering in tak 23 zijn er ook verliezen mogelijk. We zijn ervan overtuigd dat we dit risico beperken door te kiezen voor een voldoende lange beleggingshorizon en een goede fondskeuze. U hoeft er alleszins niet wakker van te liggen, want u krijgt uw gestorte premies aan het einde van de looptijd altijd terug. Om het risico voor Vivium te beperken en doeltreffend te beheren, kiest Vivium zelf het premiegedeelte dat in tak 23 wordt belegd. Vandaag is dat 25% van uw premie.

Vandaag wordt mijn winstdeelname in tak 23 geïnvesteerd, is dat niet hetzelfde?

Hiervoor kon u nog niet kiezen voor een gedeeltelijke belegging van de premie in tak 23. Daarom kiezen veel zelfstandigen ervoor om hun eventuele winstdeelname jaarlijks in tak 23 te investeren en zo een hoger rendement na te streven. Een mooi streven, maar er is toch een wezenlijk verschil met een gedeelte van uw premie in tak 23 te investeren. 

De winstdeelname wordt toegekend op de reeds opgebouwde reserve

Stel: een maatschappij biedt u voor 2022 een winstdeelname van 1% aan. Een jonge, pas opgestarte zelfstandige die nog maar één jaarpremie van bijvoorbeeld 2.000 euro gestort heeft, zal in 2023 dan slechts 20 euro winstdeelname ontvangen. Een oudere zelfstandige die al 30 jaar spaart in een VAPZ heeft misschien al een reserve van 70.000 euro. Hij zal 700 euro winst ontvangen waarmee deelbewijzen van het tak 23-fonds worden aangekocht. Hoe langer uw beleggingshorizon is, hoe minder u investeert in tak 23.  

Bij Vivium kunt u vanaf de start van uw contract 25% in tak 23 investeren

De jonge zelfstandige kan nu dus met 500 euro (25% van zijn inleg van 2.000 euro) aandelen van het tak 23-fonds kopen, veel meer dan wanneer enkel de winstdeelname in tak 23 wordt geïnvesteerd. Naar het einde van het contract toe, kan Vivium bepalen dat zowel het premiegedeelte als de reserve in tak 23 wordt afgebouwd.  

Vivium VAPZ: het beste van 3 werelden 

Kiest u vandaag voor een VAPZ (of RIZIV-polis) bij Vivium, dan scoort u op drie vlakken: 

  1. U geniet uiteraard van de gunstige fiscale behandeling.
  2. U kunt 25% van uw premie in tak 23 investeren, dat is uniek in België!
  3. U geniet op het tak 21-gedeelte een gewaarborgd rendement van 1,7%. Volgens Spaargids.be is dat momenteel de hoogste rente op de markt.

Wenst u een advies rond VAPZ of meer info?

Contacteer uw makelaar of lees alles nog eens rustig na op onze productpagina VAPZ


Vivium VAPZ is een levensverzekering naar Belgisch recht van bepaalde duur bestaande uit een combinatie van een door de verzekeringsonderneming gegarandeerd rendement (tak 21), EN/OF een rendement dat gekoppeld is aan een beleggingsfonds (tak 23). Alvorens een verzekering af te sluiten, adviseren wij u de infofiche tweede pijler, de algemene voorwaardenhet risicobeheersingsbeleid tak 23-gedeelte en het beheersreglement tak 23-fondsen aandachtig te lezen.

Als u een klacht of opmerking hebt, kunt u uw makelaar of de dienst Klachtenmanagement contacteren. U kunt ook de Ombudsman van de Verzekeringen contacteren via www.ombudsman-insurance.be.

Meest gelezen