FAQ Pensioensparen

1. Moet ik aan pensioensparen doen? Wanneer begin ik best?

Ja, u doet best aan pensioensparen. Uw wettelijk pensioen zal immers heel wat lager dan uw laatste inkomen. Gemiddeld komt u uit op 40%. U hebt er dus alle belang bij om vooraf een spaarpotje aan te leggen zodat u na uw pensioen uw levensstandaard kunt behouden.

Vergeet ook niet dat pensioensparen fiscaal aangemoedigd wordt door de overheid. U mag de premies aftrekken van uw belastingen zodat u voor elke 100 euro die u belegt, zowat 30 euro minder belastingen betaalt. Zo geniet u van een aantrekkelijk rendement.

U begint best zo snel mogelijk met de individuele opbouw van een aanvullend pensioen. Sparen volgt namelijk een eenvoudige logica: hoe langer u spaart, des te groter het bedrag dat u bij pensionering hebt opgebouwd.

2. Kan ik mijn wettelijk pensioen op voorhand berekenen?

Om uw wettelijk pensioen te berekenen, hebt u drie gegevens nodig: de duur van uw loopbaan, uw inkomen tijdens uw loopbaan en uw gezinssituatie bij pensionering.

Halverwege uw loopbaan uw toekomstig pensioen exact berekenen, is dus praktisch niet mogelijk. Maar een prognose op basis van vandaag gekende gegevens kan een vrij juist beeld geven.

Uw makelaar geeft u graag advies.

3. Verschillende vormen van pensioensparen combineren?

U kunt individueel pensioensparen via een pensioenspaarfonds (bank) of via een pensioenspaarverzekering (verzekeraar).

U kunt beide spaarproducten opstarten, maar in hetzelfde aanslagjaar mag u slechts op één ervan storten en van de bijhorende fiscale voordelen genieten.

Het individueel pensioensparen mag u wel combineren met een vorm van langetermijnsparen, of met een collectief of individueel aanvullend pensioen, bijvoorbeeld een groepsverzekering.

4. Pensioenspaarfonds of pensioenspaarverzekering?

Een pensioenfonds is een beleggingsfonds dat specifiek voor pensioensparen werd opgericht. Op lange termijn kan het een hoger rendement opleveren. Maar tegelijk loopt u een hoger risico want uw inleg is niet beschermd.

Via een pensioenspaarverzekering heeft u de keuze. Ofwel kunt u sparen in een veilige omgeving (tak 21). Hier krijgt u een gegarandeerde intrestvoet op uw spaarpremie. Ofwel kunt u een deel van uw spaarpremie op de beurs beleggen. U spaart dan deels in een tak 23-beleggingsfonds. Het rendement van het gekozen fonds is afhankelijk van de resultaten van de beurs. U kunt tak 21 en tak 23 combineren in één en dezelfde pensioenspaarverzekering. Zo kunt u het risico beperken en toch genieten van de meerwaarde die de beurs met zich mee kan brengen.

Zowel bij een pensioenspaarfonds als bij een pensioenspaarverzekering kunt u de gestorte premies in mindering brengen van uw belastbaar inkomen.

5. Voorwaarden voor belastingvermindering bij pensioensparen?

 • U bent een natuurlijk persoon. Een vzw kan bijvoorbeeld niet aan pensioensparen doen.
 • U woont in België.
 • U bent minstens 18 jaar, maar jonger dan 65 jaar. Pensioensparen kan tot en met het kalenderjaar waarin u 64 wordt.
 • U hebt een belastbaar inkomen.
 • Uw pensioenspaarcontract voldoet aan de geldende bepalingen.
 • U vermeldt uw gestorte premies in uw belastingaangifte.

Als u niet voldoet aan deze voorwaarden, kunt u niet (optimaal) genieten van de belastingvermindering voor pensioensparen.

6. Mag ik in hetzelfde jaar verschillende pensioenplannen afsluiten?

Ja, maar u kunt maar één pensioenspaarverzekering per verzekeraar afsluiten.

De vraag is echter of u voor al uw pensioenplannen ook van fiscale voordelen zal kunnen genieten. Want u kunt voor de belasting op uw inkomsten in 2021 (aanslagjaar 2022) maximaal 990 euro of 1270 euro in mindering brengen.

U overlegt daarom best eerst met uw makelaar.

7. Wat is de maximale aftrek bij pensioensparen?

Het bedrag dat bij pensioensparen in aanmerking komt voor belastingvermindering, wordt elk jaar geïndexeerd. Voor het aanslagjaar 2022 (inkomsten 2021) kunt u een pensioenpremie inbrengen van maximaal 990 euro of 1 270 euro.

In ruil daarvoor krijgt u van de fiscus een belastingvermindering van 30% of 25% van uw pensioenpremie plus de belastingen in uw gemeente.

8. Kan ik mijn bijeen gespaarde pensioen vervroegd opnemen?

Ja, u kunt uw bijeen gespaarde bedrag voor uw pensioen vervroegd opnemen. Soms leidt dat tot een belastingheffing van 33% in plaats van 8%.

Twee voorbeelden wanneer u geen 33% moet betalen:

 • Als uw contract begonnen is voor uw 55ste, en u het bedrag na uw 60ste verjaardag opneemt.
 • Als uw contract begonnen is na uw 55ste, en u het bedrag opneemt na de tiende verjaardag van uw eerste storting.

Twee voorbeelden wanneer u wel 33% moet betalen:

 • Als uw contract begonnen is voor uw 55ste, u het bedrag voor uw 60ste verjaardag opneemt en u nog niet op pensioen gaat.
 • Als uw contract begonnen is na uw 55ste, en u voor uw 60ste verjaardag het bedrag opneemt.

Voor uw specifieke situatie neemt u best contact op met uw makelaar.

9. Wat is de ‘anticipatieve heffing op 60 jaar'?

Op uw 60ste betaalt u een eenmalige eindbelasting van 8% op het ingelegde kapitaal en de gewaarborgde intrest. Deze anticipatieve heffing is een definitieve belasting. Daarna volgt dus geen extra aanslag meer.

Aan de voordelige eindbelasting zijn wel een aantal voorwaarden verbonden:

 • Uw pensioenspaarrekening of -verzekering bestaat minstens tien jaar.
 • U hebt in minstens vijf verschillende jaren een storting gedaan.
 • Elke storting blijft minstens vijf jaar behouden.

Na uw 60ste kunt u verder blijven sparen. Voor pensioensparen is dat tot en met het jaar waarin u 64 wordt. Langetermijnsparen kan wel nog na uw 64ste.

Alle stortingen die u na uw 60ste verjaardag doet, blijven fiscale voordelen opleveren, maar u betaalt er geen eindbelasting meer op.

10. Is er een fiscaal verschil tussen pensioensparen en langetermijnsparen?

Voor pensioensparen kunt u 30% of 25% in mindering brengen van uw belastbaar inkomen, afhankelijk van het fiscaal gespaarde premiebedrag op jaarbasis.

Voor langetermijnsparen kunt u 30% in mindering brengen van uw belastbaar inkomen.

Bij pensioensparen mag u maar maximaal 990 euro of 1 270 euro in mindering brengen, terwijl dat bij langetermijnsparen maximaal 2 390 euro is.

 

11. In welke rubriek kan ik mijn pensioensparen inbrengen op mijn aangifte?

 

Op uw online belastingaangifte staat het bedrag reeds in de juiste rubriek vermeld.

Vult u uw belastingaangifte schriftelijk in? Dan mag de man onder rubriek 1361 en de vrouw onder rubriek 2361 een bedrag van maximaal 990 euro of 1270 euro invullen. Dat is het maximumbedrag dat u aan pensioensparen kan doen bij dezelfde verzekeraar of bancaire instelling (inkomsten 2021, aanslagjaar 2022).

Dat bedrag, vermenigvuldigd met 30% (bij een maximale storting van 990 euro) of 25% (bij een maximale storting van 1270 euro), wordt als korting afgetrokken van uw te betalen belastingen. Doordat u ook geen gemeentebelastingen op dat bedrag betaalt, ligt uw reële belastingkorting meestal hoger (afhankelijk van uw inkomen en woonplaats).