Keer terug
Arbeidsongeschikt? Zo beschermt u uw inkomen en uw zaak
Image of the blog article

Stel: u werkt als zelfstandige, maar op een dag gebeurt er iets waardoor u een tijdje niet meer kunt werken. U wordt ziek, u heeft een ongeval, kortom u bent ‘arbeidsongeschikt’ zoals we dat noemen in verzekeringstermen.

Uiteraard wilt u uzelf en uw zaak beschermen tegen de nadelige gevolgen van zo’n periode. Want er zijn drie problemen die kunnen ontstaan:

  • Probleem 1: u ontvangt maar een kleine maandelijkse uitkering van de staat.
  • Probleem 2: de omzet van uw zaak keldert.
  • Probleem 3: de vaste kosten van uw zaak blijven gewoon verder lopen..

Gelukkig bestaat er voor elk probleem een oplossing. De volgende drie verzekeringen vullen elkaar perfect aan en zijn dus zeker de moeite waard:

Verzekering Gewaarborgd Inkomen

De naam zegt het zelf, deze verzekering waarborgt uw persoonlijk inkomen
Ze zorgt ervoor dat u een loon heeft, een maandelijkse vaste som op uw bankrekening.

Deze verzekering keert u namelijk elke maand een bedrag uit dat tot 80% van uw huidige inkomen kan dekken. Een welgekomen aanvulling op de beperkte uitkering die u kunt ontvangen via uw ziekenfonds (raadpleeg daarvoor zeker de website van uw ziekenfonds of van het RIZIV).

De maandelijkse premie die u voor deze verzekering betaalt, hangt hier uiteraard mee samen.

Belangrijk voordeel hierbij: uw premies zijn fiscaal aftrekbaar. 

Omzetverzekering

Weer zo eentje die voor zichzelf spreekt: dit is de verzekering die de omzet van uw zaak verzekert. Dit is dus geen verzekering die u op uw persoonlijke naam afsluit, wel op naam van uw vennootschap.

Wanneer u niet in uw zaak kunt werken, zal de omzet verminderen of zelfs helemaal verdwijnen. Deze verzekering betaalt uw vennootschap maandelijks een bedrag om het omzetverlies door uw afwezigheid te compenseren. Zo kunt u tot 60% van uw omzet veilig stellen.

Ook bij deze verzekering zijn de betaalde premies fiscaal aftrekbaar als beroepskost.

Verzekering Vaste Kosten

Met deze verzekering dekt u uw vaste kosten, zoals de de huur van uw bedrijfspand, de rekeningen van gas en elektriciteit, de lonen van uw personeel, enz.
Bij Vivium noemen we deze verzekering het Non-Stop Plan.

Tot 80% van uw vaste kosten zijn gedekt met deze verzekering. Ook zelfstandigen zonder een vennootschap kunnen een Non-Stop Plan afsluiten.

En ook hier geldt: Hoe hoog het uit te keren bedrag is, bepaalt u vooraf zelf. De premie die u betaalt hangt daarmee samen. 

Alle premies zijn ook hier fiscaal aftrekbaar.

Samenvatting

Zoals u merkt, het is een hele boterham. Maar wel een hele logische en waardevolle boterham. 
We vatten het nogmaals heel kort samen:

  • Probleem: uw inkomen -> oplossing: Verzekering Gewaarborgd Inkomen
  • Probleem: de omzet van uw zaak -> oplossing: Omzetverzekering
  • Probleem: de vaste kosten van uw zaak -> oplossing: Verzekering Vaste Kosten


Belangrijk om weten: dit zijn verzekeringen die u kunt gebruiken wanneer uw persoonlijke situatie ervoor zorgt dat u niet kunt werken. Zoals hierboven aangehaald, kan dat bijvoorbeeld door een ziekte of een ongeval komen.

Er zijn jammer genoeg nog andere, externe factoren waardoor u tijdelijk niet in uw zaak zou kunnen werken. Bijvoorbeeld doordat een brand uw bedrijfspand vernielt, doordat uw foodtruck beschadigd werd, doordat uw showroom overstroomd is, enz. Ook voor deze risico’s biedt Vivium verzekeringen op maat aan: ontdek de VIVIUM Brandverzekering en de VIVIUM Autoverzekering.

 

Meer informatie?

Voor meer informatie over al onze verzekeringen voor zelfstandigen, raden we u aan om contact op te nemen met uw verzekeringsmakelaar. Hij of zij helpt u met veel plezier verder.
 

Meest gelezen