Pensioensparen

VIVIUM Pensioensparen (derde pijler)

Is het wettelijk pensioen uw enige bron van inkomsten als u met pensioen gaat? Dan wordt het niet vanzelfsprekend om uw huidige levensstandaard te behouden. Begin daarom vandaag al met pensioensparen.

Hoe werkt pensioensparen?

U mag elk jaar een maximumbedrag van 940 euro (fiscaal maximum 2017) sparen in uw pensioenspaarplan. De jaarlijkse premie bedraagt minimaal 25 euro.

Rentevoet

Bij Vivium kunt u kiezen voor 100% zekerheid op uw gestorte premies. U spaart dan volledig in een tak 21-levensverzekering. Op uw premies krijgt u een gewaarborgde rentevoet van 0,45% (rentevoet van toepassing sinds 1/10/2017). Voor toekomstige stortingen kan de rentevoet wijzigen tijdens de looptijd van het contract: zowel naar beneden als naar boven.

Daarnaast kunt u kiezen om uw premie te beleggen in een VIVIUM Managed Fund - het tak 23-luik van Vivium.

Het rendement van een Vivium Managed Fund hangt af van de prestaties van de beurs. Dit rendement kan dus meer zijn dan van een tak 21- levensverzekering, maar ook minder of zelfs negatief zijn. In een beleggingsfonds geniet u dus geen gewaarborgde rentevoet. Maar met een lange horizon, bijvoorbeeld een spaarplan met een looptijd van 15 jaar of meer, kunt u het risico op verlies beperken.

U kunt uw premie ook gedeeltelijk beleggen in tak 21 en gedeeltelijk in tak 23.

Winstdeelname

Bovenop de gewaarborgde rentevoet kunt u eventueel een jaarlijkse, belastingvrije winstdeelname ontvangen. U kunt deze winstdeelname verder beleggen in een beleggingsfonds of samen met uw pensioenpremies verder laten aangroeien.

Looptijd

Een contract pensioensparen loopt minstens 10 jaar. Om een contract af te sluiten, moet u minstens 18 jaar oud zijn en jonger dan 65 jaar.

Fiscus beloont uw appeltje voor de dorst

De fiscus beloont uw spaarinspanningen met een behoorlijk belastingvoordeel:

  • De fiscus betaalt u 30%, verhoogd met gemeentetaks, terug via een belastingvermindering bij uw jaarlijkse afrekening.
  • Op uw zestigste betaalt u slechts 8% taks op uw bijeengespaarde kapitaal. Alle stortingen die u na uw zestigste verjaardag doet, blijven fiscale voordelen oploveren, maar u betaalt er geen eindbelasting meer op.
  • U betaalt geen premietaksen.

U kunt vroegtijdig, voor uw 60ste verjaardag, uw spaargeld opvragen, maar weet dat u dan uitstapkosten betaalt. Bovendien wordt het kapitaal dan belast aan 33% (verhoogd met de gemeentebelasting), in plaats van aan het gunstige tarief van 8%.

De wetgever kan het fiscale voordeel en de eindbelasting in de toekomst aanpassen.

Aanvullende waarborgen

U kunt uw pensioenspaarplan uitbreiden met twee waarborgen.

Kapitaal overlijden

Bij overlijden wordt steeds de opgebouwde reserve van het contract uitgekeerd. Wilt u dat uw nabestaanden vanaf de aanvangsdatum van het contract een mooi bedrag ontvangen bij uw overlijden? Verzeker dan een Kapitaal Overlijden. Elk jaar gebruikt Vivium dan een stukje van uw premie om dat kapitaal te verzekeren. Hebt u in tussentijd een hoger kapitaal bijeen gespaard, dan krijgen uw nabestaanden uw bijeengespaarde kapitaal.

Arbeidsongeschiktheid

Vivium biedt twee formules aan bij arbeidsongeschiktheid door ziekte of ongeval. U kunt beide formules combineren in uw pensioenspaarplan. 

  1. Vivium betaalt de premie van uw pensioenspaarplan verder zolang u arbeidsongeschikt bent. Uw pensioenkapitaal blijft dus verzekerd. 
  2. Vivium betaalt een rente uit gedurende de periode dat u niet kunt werken.

Opgelet: als u ervoor kiest uw premie voor 100% in een VIVIUM Managed Fund (tak 23) te storten, is het niet mogelijk om uw contract uit te breiden met de aanvullende waarborg Arbeidsongeschiktheid. U kunt deze waarborg wel afsluiten via een aparte polis. 

Kosten

Op uw pensioenspaarcontract zijn instapkosten en beheerskosten van toepassing. Een volledig overzicht vindt u in de financiële infofiche CapiplanCapi23 en Combi tak21/tak23.

Meer weten over VIVIUM Pensioensparen?

Op de financiële infofiches vindt u alle informatie over de waarborgen, het rendement en de kosten van VIVIUM Pensioensparen. 

Hebt u nog vragen of wilt u een contract afsluiten? Contacteer dan uw makelaar. Hij kan uw persoonlijke situatie en wensen in kaart brengen en inschatten welke formule het beste bij u past. 

Tip: Combineer uw pensioenspaarplan met langetermijnsparen. Zo kunt u in 2017 een belangrijk fiscaal voordeel krijgen.

 

De looptijd van het contract voor deze verzekering wordt bepaald in de bijzondere voorwaarden. De dienst- en productinformatie op deze website is onderworpen aan de regels van het Belgische recht. Als klant wordt u beschermd door de MiFID-gedragsregels.