Ongevallenverzekering 24/24

Ongevallenverzekering 24/24

Als zelfstandig zaakvoerder bent u niet verzekerd door de arbeidsongevallenverzekering van uw medewerkers. U krijgt dus geen vergoeding als u lange tijd of blijvend arbeidsongeschikt bent na een ongeval. Een ongevallenverzekering 24/24 biedt hiervoor de oplossing. Deze ongevallenverzekering is specifiek bedoeld voor bedrijfsleiders.

Waarborgen

Met een ongevallenverzekering 24/24, bent u na een ongeval in uw privé- of beroepsleven zeker van:

  • een overeengekomen vervangingsinkomen bij tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid;
  • een vergoeding voor uw nabestaanden in geval van overlijden: begrafeniskosten, rente voor uw partner en kinderen;
  • de terugbetaling van medische, heelkundige, farmaceutische kosten en verplegingskosten.

Praktisch

  • De premie wordt berekend in functie van uw gekozen basisloon en de aard van uw activiteit.
  • U kunt een ongevallenverzekering 24/24 afsluiten door ofwel de arbeidsongevallenverzekering van uw medewerkers uit te breiden, of door een aparte verzekering te nemen.