Omzetverzekering

Het principe van een omzetverzekering is heel eenvoudig: als u als zaakvoerder ziek wordt of een ongeval krijgt, ontvangt uw vennootschap een bedrag dat het omzetverlies door die afwezigheid compenseert. De omzetverzekering is in die zin een uitstekende aanvulling op een Gewaarborgd Inkomen.

Maandelijkse uitkering

De maandelijkse uitkering bedraagt maximaal 60% van de omzet, na aftrek van handelsgoederen, grond- en hulpstoffen. Hebt u een Gewaarborgd Inkomen, dan brengt u ook die uitkering in mindering. 

Eenmalig kapitaal

Wanneer u blijvend arbeidsongeschikt bent voor meer dan 25%, dan kunt u de maandelijkse uitkering na twee jaar omzetten naar een eenmalig kapitaal. U kunt dan uw onderneming verkopen of vereffenen, zonder uw uitkering te verliezen.

Meerdere zaakvoerders

De Omzetverzekering is ook geschikt voor een tweepersoonsvennootschap: u kunt de Omzetverzekering van Vivium altijd uitbreiden met een tweede zaakvoerder.

Omzetverzekering en fiscaliteit

De betaalde premies van de omzetverzekering zijn 100% fiscaal aftrekbaar als beroepskost.

Voorwaarden omzetverzekering

  • U oefent al minstens drie jaar uw huidige activiteit uit.
  • De twee laatste resultatenrekeningen worden nagekeken voor een duidelijk zicht op uw omzetcijfers.
  • U vult een medische vragenlijst in.
  • Er is geen medisch onderzoek nodig als de verzekerde rente lager is dan 25.000 euro en u jonger bent dan 45 jaar.

Uitkeringssysteem

Zodra u meer dan 25% arbeidsongeschikt bent, ontvangt u een maandelijkse uitkering van uw omzetverzekering. U kunt kiezen uit drie systemen:

  1. Constante rente: Elke maand betaalt u een vast afgesproken premie en daarmee hebt u recht op een vast afgesproken premie.
  2. Klimmende rente: Elke maand betaalt u een vast afgesproken premie, maar terwijl u arbeidsongeschikt bent, gaat uw uitkering elk jaar met 2% of 3% omhoog.
  3. Ideaal klimmende rente: Elk jaar betaalt u een iets hogere premie en daarmee ontvangt u elk jaar ook een iets hogere uitkering.

 

Iets niet duidelijk ?

Zoek een makelaar
Zoek een andere makelaar