Het (sociaal) VAPZ: de meest fiscaalvriendelijke manier om uw pensioen op te bouwen

Een vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ) is onmisbaar voor een zelfstandige. U zet elk jaar een som opzij naar keuze (minimaal 100 euro, maximaal 8,17% van de inkomsten van drie jaar eerder met een plafond van 3.127,24 euro (in 2017). Op pensioenleeftijd geniet u dan van een mooi kapitaal gevormd door de gestorte premies en een aantrekkelijke intrest.

Geen enkele andere spaarformule is zo interessant: u recupereert tot 70% van uw gespaarde premie via uw belastingaftrek en uw lagere sociale bijdragen. U kunt kiezen uit een gewoon VAPZ of een sociaal VAPZ, dat meer bescherming biedt.   

Gewaarborgde rentevoet

Het VAPZ is een Tak 21-verzekering. Uw kapitaal groeit elk jaar aan en is 100% beschermd. Op uw premies krijgt u een gewaarborgde rentevoet van 0,75% (rentevoet van toepassing sinds 26/3/2017). De gewaarborgde rentevoet die van kracht is op het moment van de storting, blijft gewaarborgd tot het einde van het contract voor die gedane storting.

De rentevoet kan wijzigen in de loop van het contract. Dit wil zeggen dat er voor toekomstige stortingen een andere rentevoet van toepassing kan zijn dan deze van vandaag. 

De grootste voordelen van het VAPZ

Fiscaal voordeel VAPZ

U mag uw premies inbrengen als beroepskost. Zo krijgt u tot de helft terug als korting op uw belastingen.

De wetgever kan het fiscale voordeel in de toekomst aanpassen.

Sociaal voordeel VAPZ

Uw driemaandelijkse sociale bijdragen worden berekend op uw inkomsten. Maar u kunt elk jaar uw VAPZ-premies aftrekken als beroepskost. Zo gaan uw sociale bijdragen met betrekking tot het lopende jaar (uiterlijk op het moment van regularisatie van uw sociale bijdragen) flink omlaag en recupereert u tot meer dan 20% van uw VAPZ-premie. Voor starters kan de besparing zelfs oplopen tot ruim 40%.

De wetgever kan de regelgeving met betrekking tot de sociale bijdragen in de toekomst aanpassen. 

Betaal bijna geen belastingen op het einde van de rit

Op uw pensioenleeftijd hebt u recht op twee sommen: de belastingvrije winstdeelname en uw gewaarborgd pensioenkapitaal.

Bij de uitbetaling van het pensioenkapitaal moet u wel een aantal bijdragen en belastingen betalen: 

  • een Riziv-bijdrage van 3,55%;
  • een solidariteitsbijdrage van 0% tot 2% (afhankelijk van het bedrag van de uitkering en of het om een uitkering bij pensionering of om een overlijdensuitkering gaat);
  • een belasting volgens het fiscaal gunstige model van de ‘fictieve rente’.

Hoe dit juist in zijn werk gaat, leest u in onze FAQ.

De wetgever kan deze eindbelasting in de toekomst aanpassen. 

Een meewerkende partner = 2 x voordeel

Werkt uw partner mee in uw zaak? Dan is het een goed idee dat hij of zij een eigen VAPZ afsluit. Zo verdubbelt u de voordelen van uw VAPZ.

Aanvullende waarborgen

Denk ook na over aanvullende waarborgen bovenop uw VAPZ. Ze zorgen voor extra bescherming van uw inkomen en uw gezin.

Het Sociaal VAPZ: meer sparen en een grotere bescherming

Verkiest u een Sociaal VAPZ? Dan gaat een deel van uw premies naar solidariteitswaarborgen. Die beschermen u en uw gezin tegen arbeidsongeschiktheid en overlijden.

De verschillen tussen een Sociaal VAPZ en een gewoon VAPZ

  • Uw maximumpremie ligt hoger: elk jaar 9,40% van uw inkomen (in plaats van 8,17%) met een plafond van 3.598,05 euro (aanslagjaar 2017).
  • De dekking is uitgebreider: 10% van uw premie gaat naar een solidariteitsfonds. Daaruit haalt u extra bescherming.

De voordelen van een Sociaal VAPZ

1. Een groter fiscaal voordeel

De maximumpremie in een sociaal VAPZ ligt 15% hoger dan in een gewoon VAPZ. U kunt dus 15% meer van uw belastingen aftrekken.

2. Een hoger pensioenkapitaal

U mag meer sparen en slechts 10% van uw premie gaat naar de bijkomende solidariteitswaarborgen. Dat betekent dat u zo nog extra aan pensioenopbouw kan doen.

3. Extra solidariteitswaarborgen

Wij reserveren 10% van uw premie voor vier extra dekkingen:

1) Premievrijstelling bij invaliditeit

U betaalt geen VAPZ-premie zolang u volledig arbeidsongeschikt blijft. Er is een eigenrisicotermijn van een jaar.

2) Premievrijstelling bij moederschapsrust

U ontvangt een eenmalige vergoeding van 15% van de laatste pensioenbijdrage in het VAPZ wanneer u een moederschapsuitkering ontvangt. Zo overbrugt u de periode van moederschapsrust.

3) Rente bij overlijden

Uw nabestaanden krijgen een extra uitkering als u overlijdt voor uw zestigste verjaardag. Afhankelijk van uw leeftijd op het ogenblik van overlijden kan deze uitkering oplopen tot 400% van de pensioenbijdrage.

4) Forfaitaire uitkering bij ernstige ziekte

U krijgt, drie maanden nadat de diagnose is vastgesteld, een eenmalige uitkering bij een van de volgende ernstige ziektes: kanker, leukemie, multiple sclerose, ziekte van Parkinson, ziekte van Hodgkin, ziekte van Alzheimer, aids, mucoviscidose, nierdialyse of progressieve spierdystrofie.

Meer weten? Lees ook onze veelgestelde vragen over het VAPZ.

De algemene voorwaarden van het VAPZ en het sociaal VAPZ vindt u hier.

 

Iets niet duidelijk ?

Zoek een makelaar
Zoek een andere makelaar