Laat uw vennootschap sparen voor uw pensioen

Met een individuele pensioentoezegging (IPT) zoals het Top-Hat Plus Plan van Vivium betaalt u niet zelf voor uw pensioen. Dat doet uw vennootschap.

Uiteraard kiest u wel zelf de grootte van de premie en de risicograad van uw belegging. Bovendien bent u zowel de eigenaar als rechtstreekse begunstigde van het kapitaal.

De voordelen van een IPT

1. Uw vennootschap betaalt voor uw pensioen

U kunt uw levensstandaard behouden én uw vennootschap betaalt minder belastingen. Alle premies voor een individuele pensioentoezegging zijn immers fiscaal aftrekbaar.

Bij Vivium kunt u kiezen voor 100% zekerheid op uw gespaarde premies. U spaart dan in een Tak 21-levensverzekering. Op de gestorte premies geniet u in dat geval een gewaarborgde rentevoet van 0,75% (rentevoet van toepassing sinds 26/3/2017). Voor toekomstige stortingen kan de rentevoet wijzigen tijdens de looptijd van het contract: zowel naar beneden als naar boven.

U kunt uw premie ook storten in een Vivium Managed Fund - Tak 23-luik van Vivium. U geniet dan geen gewaarborgde rentevoet. Het rendement hangt dan af van de prestaties van de beurs. Dit rendement kan hoger zijn dan het rendement van een Tak 21-levensverzekering, maar ook minder of zelfs negatief zijn. Met een lange horizon, bijvoorbeeld een spaarplan met een looptijd van 15 jaar of meer, kunt u het risico op verlies beperken. 

U kunt uw premie ook gedeeltelijk beleggen in Tak 21 en gedeeltelijk in Tak 23.

2. U bent de rechtstreekse begunstigde

Als u met pensioen gaat, ontvangt u zelf rechtstreeks uw pensioen - niet uw vennootschap. Zo bent u er zeker van dat uw pensioenkapitaal écht op uw rekening terechtkomt. Ook na een eventuele vereffening van uw vennootschap.

Bovendien kiest u bij het onderschrijven van uw Top-Hat Plus Plan bij Vivium ook zelf de begunstigden bij overlijden. U kunt er bovendien voor kiezen om een extra kapitaal bij overlijden te verzekeren ten voordele van uw nabestaanden. Zo beschermt u uw gezin als u overlijdt voor de pensioenleeftijd.

3. U betaalt beperkte belastingen op uw pensioen

Terwijl u werkt, hebben uw pensioenpremies geen impact op uw belastingen. Gaat u met pensioen, dan betaalt u afhankelijk van uw leeftijd een belasting op het eindkapitaal:

  • 10% bij uitkering op 65 jaar* 
  • 16,5% bij uitkering op 62 tot 64 jaar
  • 18% bij uitkering op 61 jaar (16,5% bij wettelijke pensionering)
  • 20% bij uitkering op 60 jaar (16,5% bij wettelijke pensionering)

*op voorwaarde dat u uw wettelijk pensioen ten vroegste op 65 jaar opneemt en dat u tot dan steeds actief bent gebleven.

De wetgever kan deze eindbelasting in de toekomst aanpassen. 

Houd rekening met de 80%-regel

Uw totale pensioen mag niet hoger zijn dan 80% van uw laatste bruto jaarloon. Anders verliest uw vennootschap een groot stuk van de fiscale voordelen van uw pensioenplan. De fiscus verwerpt namelijk de belastingaftrek voor premies die uw pensioen boven dat plafond tillen.

Voor de berekening van dat totale pensioen worden uw wettelijk pensioen en al uw extralegale sommen (VAPZ, IPT en groepsverzekering) samengeteld.

De precieze berekening van die 80%-regel is complex, maar uw makelaar heeft er een speciale tool voor. Hij bespreekt zeker met u hoe ver u mag gaan.

De wetgever kan de fiscale regels in de toekomst aanpassen. 

Aanvullende waarborgen

U kunt bij een IPT kiezen voor enkele extra aanvullende waarborgen zoals:

  • een ongevallenverzekering;
  • de premieteruggave bij arbeidsongeschiktheid;
  • een rente bij arbeidsongeschiktheid;
  • een waarborg ernstige aandoeningen;
  • een overlijdensdekking.

Opgelet: als u ervoor kiest uw premie voor 100% in een Vivium Managed Fund (Tak 23) te storten, is het niet mogelijk uw contract uit te breiden met de aanvullende waarborgen ongevallen en arbeidsongeschiktheid. U kunt deze waarborgen wel afsluiten via een aparte polis. 

 

Iets niet duidelijk ?

Zoek een makelaar
Zoek een andere makelaar