Aansprakelijkheidsverzekering: de bescherming voor uw bedrijf

U hebt een bedrijf of bent zelfstandige: u werkt hard en bent de hele dag in de weer voor uw klanten. Samen met uw werknemers of in uw eentje. Maar soms loopt er iets mis. Zoals een steen die tijdens bouwwerkzaamheden op het hoofd van een toevallige voorbijganger valt. Of een klant die in uw winkel of kantoor over een loshangende kabel struikelt. 

Een klein ongelukje met mogelijk grote financiële gevolgen, voor uw bedrijf, uzelf of zelfs uw gezin. Om deze problemen te voorkomen, sluit u beter de verzekering BA Ondernemingen af. Zo draait u niet zelf op voor de schade die uw bedrijf veroorzaakt aan derden.

De aansprakelijkheidsverzekering BA Ondernemingen verzekert u tegen de financiële gevolgen van uw extracontractuele burgerlijke aansprakelijkheid tegenover derden voor:

  • lichamelijke en materiële schade;
  • immateriële gevolgschade (denk aan het verlies van klanten of het productieverlies die een derde lijdt door lichamelijke of materiële schade); 
  • uw extracontractuele aansprakelijkheid tijdens de uitvoering van uw activiteiten;
  • uw extracontractuele en contractuele aansprakelijkheid voor schade door uw producten na hun levering of door uw werken na hun uitvoering.

Met extracontractuele aansprakelijkheid, bedoelen we aansprakelijkheid die niet enkel het gevolg is van de uitvoering van een overeenkomst.

De rechtsbijstand verdedigt uw juridische belangen

U kunt uw verzekering BA Ondernemingen aanvullen met de optionele waarborg Rechtsbijstand. Een aanrader, want de hulp van een rechtsbijstandsverzekeraar komt goed van pas bij een aansprakelijkheidsclaim die het gevolg is van een strafrechtelijke inbreuk. Of wanneer uw bedrijf zelf schade lijdt en u een schadevergoeding eist (verhaal halen) bij de aansprakelijke derde (extracontractuele aansprakelijkheid).

Verschillende aansprakelijkheidsverzekeringen op maat van uw bedrijf

Elk beroep is verschillend. Misschien voert u enkel zuiver intellectuele prestaties uit voor uw klanten. Of u bent bijvoorbeeld bestuurder van een bedrijf of manager. Uw makelaar kan u vertellen welke verzekeringen het best aansluiten bij de noden van uw bedrijf. Dit zijn de verschillende aansprakelijkheidsverzekeringen:

  • Beroepsaansprakelijkheid:

Is aanbevolen (en soms ook wettelijk verplicht) voor intellectuele beroepen (architecten, accountants, IT, medische en paramedische beroepen …).

  • Bestuurdersaansprakelijkheid:

Beschermt het (gezins)vermogen van uw bestuurders.

  • Objectieve aansprakelijkheid: 

Is een wettelijk verplichte verzekering als u een publiek toegankelijke plaats uitbaat.

 

Het contract voor deze verzekering loopt 1 jaar, en wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. De dienst- en productinformatie op deze website is onderworpen aan de regels van het Belgische recht. Als klant wordt u beschermd door de MiFID-gedragsregels.

 

Iets niet duidelijk ?

Zoek een makelaar
Zoek een andere makelaar