Terug

Vanaf 2015 kan uitkering IPT pas vanaf 60 jaar

Vanaf 2015 kan uitkering IPT pas vanaf 60 jaar

Vanaf 1 januari 2015 kunt u ten vroegste vanaf uw 60ste uw individuele pensioentoezegging (IPT) afkopen. Ook de uitkering van uw IPT kan voortaan ten vroegste op 60 jaar.

Individuele pensioentoezegging 

Een individuele pensioentoezegging (IPT) is een aanvullend pensioen voor een zelfstandige bedrijfsleider, gefinancierd door het bedrijf. Uw bedrijf kan de premies voor een dergelijke IPT volledig aftrekken van zijn inkomsten, op voorwaarde dat de IPT de 80%-regel naleeft. Dat betekent dat de som van uw wettelijke en extra-wettelijke pensioenen samen, kleiner blijft dan 80% van uw laatste inkomen.

Afkopen voor uw zestigste

Vanaf 1 januari 2015 kunt u uw IPT pas vanaf uw zestigste afkopen of laten uitkeren. Concreet moet u zestig jaar zijn op de datum van de uitbetaling van het kapitaal, niet op de datum waarop u de afkoop of uitkering aanvraagt.

Afkoop IPT fiscaal ontmoedigd

Een IPT afkopen voor uw zestigste mocht vroeger dus wel, maar werd sterk ontmoedigd door de fiscus. Het afgekochte kapitaal werd immers marginaal belast. Dat betekent volgens het hoogste percentage van toepassing in uw personenbelasting, dus mogelijk tot 50%. Het nieuwe afkoopverbod voor 60 jaar is dus geen revolutie, maar eerder een verdere stap op de ingeslagen weg.

Ook uitkeringsverbod voor 60 jaar voor bedrijfsleidersverzekering

Het uitkeringsverbod geldt trouwens ook voor een interne pensioentoezegging en voor een bedrijfsleidersverzekering met onderhandse pensioentoezegging. Tussen haakjes: bij een onderhandse pensioentoezegging, gefinancierd door een bedrijfsleidersverzekering, keert de verzekeraar het kapitaal eerst uit aan het bedrijf, en het bedrijf vervolgens aan de verzekerde. Dat in tegenstelling tot een IPT: daar krijgt de verzekerde het kapitaal rechtstreeks van de verzekeraar.

Belastingvoeten IPT

Het uitkeringsverbod verandert niets aan de belastingvoeten bij afkoop of uitkering na uw zestigste. De belastingvoeten (te verhogen met gemeentebelasting) blijven dezelfde. Ze hangen nog steeds in eerste instantie af van uw leeftijd op de uitkeringsdatum:

  • 10% bij uitkering op 65 jaar als u effectief actief bent gebleven tot die leeftijd, zo niet: 16,5%
  • 16,5% bij uitkering op 62 tot 64 jaar
  • 18% bij uitkering op 61 jaar. Indien bij pensionering: 16,5%
  • 20% bij uitkering op 60 jaar. Indien bij pensionering: 16,5%

Voorschot IPT blijft mogelijk

Ten slotte verandert het afkoopverbod evenmin iets aan uw mogelijkheden om een voorschot te nemen op uw IPT, op voorwaarde dat u dat kapitaal gebruikt om vastgoed te financieren. Hebt u nog een andere vraag over uw IPT of over uw pensioen? Contacteer een makelaar in uw buurt. Hij helpt u graag verder.


Zoek een makelaar
Zoek een andere makelaar