Terug

Krijgt u te maken met de Wijninckx-bijdrage?

Krijgt u te maken met de Wijninckx-bijdrage?

Hebt u een Individuele Pensioentoezegging (IPT) waarvoor jaarlijks meer dan 30.000 euro premie betaald wordt? Dan krijgt u te maken met de Wijninckx-bijdrage.

Wat houdt de Wijninckx-bijdrage in?

De Wijninckx-bijdrage is een belasting van 1,5% op premies voor aanvullende pensioenen uit de tweede pijler. Concreet zijn dat de groepsverzekering en de IPT (Individuele Pensioentoezegging). Dus niet het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ). De regering voerde deze Wijninckx-bijdrage medio 2012 in, en noemde die naar Jos Wijninckx, de gewezen minister van Pensioenen die in 2009 overleed.

Enkel premies boven de 30.000 euro

Belangrijk: de Wijninckx-bijdrage behelst enkel dat deel van de premie dat de drempel van 30.000 euro overschrijdt. Stort de vennootschap bijvoorbeeld in een jaar 35.000 euro voor uw IPT, dan betaalt u daar 75 euro Wijninckx-bijdrage op. Die drempel van 30.000 euro wordt wel geïndexeerd.

Om welke premies gaat het?

Alle premies voor de IPT komen in aanmerking, zowel deze voor een pensioenopbouw, voor de overlijdensdekking als voor een aanvullende ongevallenverzekering. Op de taksen op deze premies moet geen Wijninckx-bijdrage meer betaald worden.

Wie moet de bijdrage betalen?

De bijdrage is voor rekening van de inrichter van het pensioenplan. Bij een IPT gaat het om de vennootschap.

Wanneer moet de bijdrage betaald zijn?

De fiscus verwacht de bijdrage voor het einde van het kalenderjaar. De bijdragen voor 2013, dus met betrekking tot de premies betaald in 2012, moeten betaald worden voor 31 december 2013. Betaalt u te laat, dan geldt een boete van 1% per maand. Zelfstandigen betalen hun bijdrage aan het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen (www.rsvz.be).

Definitieve regeling in 2016

Ten laatste in 2016 krijgt de Wijninckx-bijdrage een nieuw kleedje. Voorlopig ziet dat kleedje er zo uit: in de plaats van de 30.000 euro drempel zal wellicht rekening gehouden worden met de ‘pensioendoelstelling'. Die pensioendoelstelling is gelijk aan het maximale ambtenarenpensioen vermenigvuldigd met de loopbaanbreuk. De loopbaanbreuk is uw aantal gewerkte jaren gedeeld door 45.

Meer weten?

Uw makelaar kan u er meer over vertellen. Hij of zij legt u graag uit of u vandaag al de Wijninckx-bijdrage moet betalen en welke stappen u moet ondernemen om in regel te zijn.


Zoek een makelaar
Zoek een andere makelaar