FAQ Cumul VAPZ met andere producten

1. Kan ik het VAPZ cumuleren met een groepsverzekering?

Ja, het VAPZ is cumuleerbaar met andere pensioenaanvullingen onderschreven door de werkgever of op professionele basis.

De enige voorwaarde: uw totale pensioen mag op de pensioenleeftijd niet hoger zijn dan 80% van uw laatste bezoldiging.

2. Kan ik het VAPZ cumuleren met pensioensparen?

Ja, het VAPZ is cumuleerbaar met andere pensioenaanvullingen onderschreven op individuele basis, de 'derde pijler', mits het respecteren van de aan deze producten toegekende fiscale enveloppe.

Het VAPZ is dus cumuleerbaar met het pensioensparen en een individueel levensverzekeringscontract (langetermijnsparen).

3. Is het VAPZ te verkiezen boven het pensioensparen of een andere levensverzekering?

Het VAPZ en andere pensioenspaarproducten zijn perfect complementair.

We raden u wél aan eerst te kiezen voor een VAPZ omdat het reële rendement het hoogst is gezien de grote fiscale en sociale voordelen.

Knop Contacteer makelaar

 

Iets niet duidelijk ?

Generic Zipsearch-Portlet

Documentatie_VAPZ