FAQ kenmerken VAPZ

1. Wat betekenen de begrippen eerste pijler, tweede pijler en derde pijler?

In België gebruikt men gewoonlijk het concept van de drie pijlers om de verschillende pensioentypes te onderscheiden.

Eerste pijler

Dit is het wettelijk pensioen gevormd via verdeling in het kader van de sociale zekerheid. We onderscheiden drie grote stelsels:

  • Het wettelijk pensioen van loontrekkenden;
  • Het wettelijk pensioen van zelfstandigen;
  • Het wettelijk pensioen van ambtenaren.

Tweede pijler

Dit is het extralegaal (of aanvullend) pensioen in het kader van de beroepsactiviteit en volledig of gedeeltelijk gefinancierd door de werkgever (een groepsverzekering, een bedrijfsleidersverzekering, een pensioenfonds,…).

In deze context worden zelfstandigen uit eigen naam beschouwd als hun eigen werkgever.

De gestorte premies in het kader van een VAPZ worden beschouwd als persoonlijke bijdragen van de tweede pijler.

Derde pijler

Dit is de pensioenaanvulling op eigen initiatief in het kader van pensioensparen of langetermijnsparen.

2. Wat zijn de verschillen tussen het VAPZ en de andere producten van de tweede pijler?

Het VAPZ wordt fiscaal beschouwd als een contract van de tweede pijler met enkel persoonlijke bijdragen. Het is dus het enige product van de tweede pijler dat de zelfstandige in eigen naam kan onderschrijven.

De andere producten van de tweede pijler worden onderschreven door de vennootschap ten voordele van de werknemers of de zelfstandige bedrijfsleiders.

3. Ik heb al een VAPZ bij een sociaal verzekeringsfonds. Wat nu?

Overstappen kan altijd. U maakt het bestaande contract dan 'premievrij' zodat u geen bijdragen meer betaalt. De gespaarde som brengt uiteraard nog wel rente op. Kies daarna voor een nieuw contract via uw verzekeringsmakelaar.

Het premievrij contract bij het sociaal verzekeringsfonds blijft uiteraard intrest opbrengen, ook al betaalt u geen bijdragen meer.

Pas op: een fiscaal gunstige overdracht is alleen mogelijk voor contracten die zijn afgesloten na 01/01/2004.

4. Waarom zou ik kiezen voor een verzekeringsmakelaar en niet voor een sociaal verzekeringfonds?

Een makelaar heeft veel extra troeven:

  • Algemeen inzicht in de activiteit van de zelfstandige;
  • De jarenlange ervaring in financiën;
  • De kennis en controle van de 80% regel;
  • Discretie, het is gevoelige materie;
  • Hij beschikt over een pensioensimulator.

Sociale verzekeringsfondsen kampen bovendien met een zware kostenstructuur en veel administratieve lasten.

5. Is het mogelijk om de reserves van contracten onderschreven bij een sociaal verzekeringsfonds over te dragen naar VIVIUM?

Ja.

Al moet u wel opletten met contracten die werden afgesloten vóór 1 januari 2004. Deze contracten zullen bij een reserve-overdracht onderworpen worden aan een taxatie.

Voor zulke contracten is het dus aangewezen om ze premievrij te laten staan bij uw verzekeringsfonds en een nieuw contract te onderschrijven via uw verzekeringsmakelaar.

6. Moet ik een medisch onderzoek ondergaan?

Niet altijd. Het medisch onderzoek hangt af van het risiconiveau van het contract, en dus van het minimumkapitaal overlijden waarvoor u als verzekeringsnemer kiest.

Het standaardbedrag voor een kapitaal overlijden ligt op 6.000 euro. Het werkelijke risicokapitaal is het verschil tussen de opgebouwde reserve en het bepaalde kapitaal. Om dit risico te dekken, is er geen medische acceptatie.

Ligt het gewenste overlijdenskapitaal hoger dan 12.000 euro? Dan is er medische acceptatie. Uw makelaar kan u hierin begeleiden...

7. Is het rendement gewaarborgd?

Ja.

Uw VAPZ is een tak 21-verzekeringsproduct van het type Universal Life. De bedragen worden gekapitaliseerd aan een gewaarborgde rentevoet. U geniet dus van de zekerheid van een gewaarborgd rendement.

8. Wat als mijn zaak failliet gaat? Kan er beslag worden gelegd op het VAPZ?

Er kan alleen beslag gelegd worden op een VAPZ-contract op het moment van de uitkering - niet gedurende de looptijd van het contract.

Als bedrijfsleider maakt uw VAPZ overigens geen deel uit van de failliete boedel van uw vennootschap. Alleen als u persoonlijk failliet wordt verklaard, zal het contract hetzelfde lot ondergaan als dat van de individuele levensverzekeringen.

Let wel, geen enkele vervroegde afkoop vóór de leeftijd van 60 jaar wordt in aanmerking genomen. Dit wil zeggen dat u voor uw zestigste uw bijeengespaard kapitaal niet kunt opnemen, ook niet bij een faillissement. Het kan dus ook niet in beslag genomen worden.

Knop Contacteer makelaar

 

Iets niet duidelijk ?

Generic Zipsearch-Portlet

Documentatie_VAPZ