Schade ongeval

Stap 1: Vul het Europees aanrijdingsformulier in.

Zorg er eerst voor dat u veilig aan de kant staat. Draag een fluorescerend vestje en plaats uw gevarendriehoek indien nodig. Vul dan samen met de tegenpartij het Europees aanrijdingsformulier in en beschrijf de omstandigheden.

  • Spreek af met de tegenpartij wie voertuig A en wie voertuig B is op het formulier. Kruis de vakjes aan die overeenkomen met uw situatie.
  • Duid aan waar het voertuig is beschadigd en omschrijf de zichtbare schade.
  • Schets de verkeerssituatie zo precies mogelijk. Let op de verhoudingen en vergeet vooral de verkeerstekens niet. Duid ook aan welk voertuig A en welk B is.
  • Verduidelijk de omstandigheden in het vak ‘Mijn opmerkingen'. Dit is vooral belangrijk als u niet akkoord gaat met de opmerkingen van de tegenpartij of niet begrijpt wat hij bedoelt.
  • Neem zorgvuldig de verklaring van de tegenpartij door. Laat u niet opjagen.
  • Noteer alle gegevens van de tegenpartij: naam en voornaam, adres en telefoonnummer(s).
  • Onderteken het formulier allebei.
     

Zijn er (licht)gewonden?

Bij een ongeval met lichamelijke schade verwittigt u de politie, die een proces-verbaal zal opstellen. Let er goed op dat u de feiten duidelijk en correct omschrijft want op basis van deze verklaringen wordt de aansprakelijkheid bepaald. Zijn er getuigen? Laat hen dan ook een verklaring afleggen.

Tip: Vraag zeker aan de politie een gratis kopie van het proces-verbaal van het verhoor waarop alle betrokken partijen en hun verzekeringsgegevens vermeld staan.

Stap 2: Bel het bijstandsnummer van uw verzekeringmaatschappij.

Op uw groene kaart vindt u het telefoonnummer dat u kunt bellen bij een ongeval met schade. Leg uit wat er gebeurd is en luister aandachtig naar de raadgevingen.

Stap 3: Verzamel de bewijsstukken en stuur ze zo snel mogelijk op.

Houd alle bonnetjes en facturen bij van kosten die u maakte naar aanleiding van het ongeval. Noteer ze ook in een inventarisdocument. Nummer de bewijsstukken en stuur ze mee op.

Knop Contacteer makelaar

 

Iets niet duidelijk ?

Generic Zipsearch-Portlet