Vergoeding ongeval

1. Welke uitgaven en onkosten komen in aanmerking voor terugbetaling?

Medische kosten

  • ziekenhuisfacturen;
  • doktersrekeningen;
  • apothekersnota's;
  • kinesitherapie;

  •  

Let op: tussenkomsten van het ziekenfonds, de arbeidsongevallenverzekeraar en eventuele aanvullende verzekeringen die u hebt afgesloten kunnen in mindering worden gebracht.

Kledijschade

Kledijschade wordt begroot rekening houdend met de slijtage. Houd daarom ook van alle kledijschade de bewijsstukken zo goed mogelijk bij of neem foto's.

2. Hoe gebeurt de uitkering?

Deel zo snel mogelijk uw bankrekeningnummer mee aan de verzekeringsmaatschappij van de aansprakelijke, zodat eventueel al een voorlopig bedrag (provisie) kan betaald worden.

3. Wat houdt een klachtafstand in?

Wanneer het parket een minnelijke schikking aan de aansprakelijke voorstelt, kan de verzekeringsmaatschappij u een klachtafstand bezorgen: u verklaart daarin dat u een definitieve vergoeding hebt ontvangen voor alle schade en dat u afstand doet van elke klacht.

4. Wat met de vergoeding voor een minderjarige?

Voor een minderjarig slachtoffer moet een geblokkeerde rekening geopend worden. Het geld blijft op de rekening tot het slachtoffer meerderjarig is. Kosten voorgeschoten door de ouders (bijvoorbeeld medische kosten) worden aan hen betaald.

Knop Contacteer makelaar

 

Iets niet duidelijk ?

Generic Zipsearch-Portlet