Web Content Tags

angle-left Krijgt u te maken met de Wijninckx-bijdrage?

Krijgt u te maken met de Wijninckx-bijdrage?

Hebt u een groepsverzekering of een IPT met een jaarpremie van meer dan 30.000 euro? Dan krijgt u te maken met de Wijninckx-bijdrage.

Wat houdt de Wijninckx-bijdrage in?

De Wijninckx-bijdrage is een belasting van 1,5% op premies voor aanvullende pensioenen uit de tweede pijler. Concreet zijn dat de groepsverzekering en de IPT (Individuele Pensioentoezegging). Dus niet het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ). De regering voerde deze Wijninckx-bijdrage medio 2012 in, en noemde die naar Jos Wijninckx, de gewezen minister van Pensioenen die in 2009 overleed.

De regering besliste recent om het tarief van de Wijninckx-bijdrage op te trekken van 1,5% naar 3% in 2018. De verhoging zal betrekking hebben op de premies gestort in 2017.

Enkel premies boven de 30.000 euro

Belangrijk: de Wijninckx-bijdrage behelst enkel dat deel van de premie dat de drempel van 30.000 euro overschrijdt. Stort u bijvoorbeeld in een jaar 35.000 euro voor uw IPT, dan betaalt u daar 75 euro Wijninckx-bijdrage op. Die drempel van 30.000 euro wordt wel geïndexeerd.

Om welke premies gaat het?

Alle premies voor de IPT of voor de groepsverzekering komen in aanmerking, zowel deze voor een pensioenopbouw, voor de overlijdensdekking als voor een aanvullende ongevallenverzekering. Het kan ook gaan om een combinatie van een groepsverzekering van bijvoorbeeld 15.000 euro premie en een IPT van 20.000 euro premie.

Wie moet de bijdrage betalen?

De bijdrage is voor rekening van de inrichter van het pensioenplan. Bij een IPT gaat het om de vennootschap.

Wanneer moet de bijdrage betaald zijn?

De fiscus verwacht de bijdrage voor het einde van het kalenderjaar. De bijdragen voor 2017, dus met betrekking tot de premies betaald in 2016, moeten betaald worden voor 31 december 2017. Betaalt u te laat, dan geldt een boete van 1% per maand. Zelfstandigen betalen hun bijdrage aan het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen (www.rsvz.be).

Definitieve regeling in 2019

Ten laatste in 2019 krijgt de Wijninckx-bijdrage een nieuw kleedje. Voorlopig ziet dat kleedje er zo uit: in de plaats van de 30.000 euro drempel zal wellicht rekening gehouden worden met de ‘pensioendoelstelling'. Die pensioendoelstelling is gelijk aan het maximale ambtenarenpensioen vermenigvuldigd met de loopbaanbreuk. De loopbaanbreuk is uw aantal gewerkte jaren gedeeld door 45.

Cijfervoorbeeld

Een voorbeeld. Stel, u hebt vandaag al 20 jaar gewerkt als zelfstandige. Dan vermenigvuldigt u het maximale ambtenarenpensioen (vandaag 6.409,65 euro per maand) met 20/45sten. U komt dus uit op 2.848,73 euro.

De premies voor uw groepsverzekering of uw IPT mogen er niet voor zorgen dat uw rustpensioen en uw groepsverzekering of IPT samen, boven die 2.848,73 euro uitkomen. Doen ze dat wel, dan is er 3% belasting verschuldigd op de ‘schuldige premies’, namelijk op dat deel van de premies voor uw tweedepijlerpensioen dat uw voorlopig pensioen die 2.848,73 euro doet overschrijden.

Meer weten?

Uw makelaar kan u er meer over vertellen. Hij of zij legt u graag uit of u vandaag al de Wijninckx-bijdrage moet betalen en welke stappen u moet ondernemen om in regel te zijn.

 

Dit artikel werd geactualiseerd op 22/11/2017.