Web Content Tags

angle-left IPT: een goed alternatief voor de liquidatiebonus?

IPT: een goed alternatief voor de liquidatiebonus ?

Op 1 oktober 2014 steeg de roerende voorheffing op de liquidatiebonus van 10% naar 25%. Met een Individuele Pensioentoezegging (IPT) kunt u echter als zaakvoerder de liquiditeiten uit uw vennootschap naar uw privévermogen overbrengen. Zo betaalt u minder belastingen, nu en later.

De liquidatiebonus stijgt naar 25%

Als bij de ontbinding van uw vennootschap uw aandeelhouders meer geld ontvangen dan ze er - tijdens het bestaan van de vennootschap – in hebben gestoken, dan spreekt men van een liquidatiebonus. De liquidatiebonus is dus de winst die u tijdens uw zelfstandige activiteit opbouwde en er bij het einde van uw carrière weer uithaalt. Op die winst, de liquidatiebonus, betaalt u sinds 1 oktober 2014, in principe 25% roerende voorheffing in de plaats van de vroegere 10%.

Overgangsmaatregel onder strikte voorwaarden: 10%

De overheid voorzag wel een overgangsmaatregel, waarbij de heffing beperkt bleef tot 10%. Deze maatregel heeft ondertussen een permanent karakter gekregen. Concreet kunt u als vennootschap jaarlijks een deel van uw winst na belastingen reserveren voor de toekomst, maar u moet ze dan boeken op een afzonderlijke rekening van de vennootschap, de passiefrekening. U moet ook onmiddellijk de roerende voorheffing van 10% betalen.

Reserves uitkeren voor de vereffening: bijkomende heffing

De overgangsmaatregel voorziet geen heffing bij de vereffening van uw vennootschap. Keert uw vennootschap echter de reserves al uit (als dividend) vóór de vereffening, dan moet u  een bijkomende heffing betalen: 5% bij een uitkering meer dan vijf jaar na aanleg van de reserve en 15 % bij een uitkering binnen de vijf jaar na aanleg van de reserve. De totale roerende voorheffing wordt dan respectievelijk 15% en 25%.

IPT: uw vennootschap betaalt uw pensioen

Een fiscaal nog gunstiger alternatief voor een liquidatiebonus is een IPT. Met een IPT laat u uw vennootschap sparen voor uw pensioen. U kiest als bedrijfsleider zelf de grootte van de premie en de risicograad van uw belegging. U bent zowel eigenaar als rechtstreekse begunstigde van het kapitaal. Het kapitaal gaat dus niet naar uw vennootschap. Op het uitgekeerde kapitaal betaalt u maar 10% belastingen.

Minder belastingen: nu en later

Een van de troeven van een IPT is dat de premies fiscaal aftrekbaar zijn. Dat betekent dat de belastbare winst vermindert, en dus ook de vennootschapsbelasting. In dat geval vermindert ook de overgedragen winst en aldus de liquidatiebonus. Een bijkomend voordeel van een IPT is dat u kunt kiezen wie de begunstigden zijn bij overlijden. Zo kunt u uw gezin financieel beschermen als u overlijdt voor uw pensioenleeftijd.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de voordelen van de Individuele Pensioentoezegging? Contacteer dan een makelaar in uw buurt. Hij staat u graag bij met raad en daad.