Web Content Tags

angle-left Hoe uw onderneming beschermen tegen ziekte en overlijden

Hoe uw onderneming beschermen tegen ziekte en overlijden

U beschermt uw gezin tegen de gevolgen als u ziek zou worden of zelfs zou overlijden. Met een overlijdensverzekering voor bedrijfsleiders en een omzetverzekering kunt u dat ook voor uw onderneming doen.

Sociale zekerheid aanvullen

Als zelfstandige doet u er goed aan om bijkomend te sparen voor uw pensioen, en om u en uw gezin extra te beschermen tegen ziekte en overlijden. Zelfstandigen kunnen immers op een kleinere sociale zekerheid rekenen dan een werknemer. Goede oplossingen zijn bijvoorbeeld een VAPZ, een gewaarborgd inkomen, een persoonlijke ongevallenverzekering of een overlijdensverzekering.

Wat gebeurt er met uw onderneming

Ok, dan hebt u goed voor uw gezin en uzelf gezorgd. Maar wat gebeurt er met uw zaak als u ziek wordt, of zelfs zou overlijden? Kan uw levenswerk dan verder zonder u? Als een bedrijfsleider lange tijd afwezig is, zijn de gevolgen vaak niet te overzien. In het ergste geval moet uw zaak worden vereffend om de schuldeisers te betalen.

Als u overlijdt

Dankzij een Key-Man Verzekering kan uw vennootschap de financiële gevolgen van uw overlijden gemakkelijker opvangen. Uw vennootschap sluit de verzekering af. In ruil krijgt ze bij uw overlijden het verzekerde kapitaal rechtstreeks uitgekeerd.

Als u ziek wordt

Een omzetverzekering komt financieel tussen wanneer u als zaakvoerder ziek wordt of een ongeval heeft, waardoor u geruime tijd arbeidsongeschikt bent. De verzekeraar betaalt aan uw vennootschap een maandelijks bedrag dat het omzetverlies door die afwezigheid compenseert.

20% korting als u beide combineert

Als u uw bestaande Key-Man Verzekering combineert met een nieuwe, aanvullende omzetverzekering, krijgt u een korting van 20% op het tarief van de omzetverzekering. De verzekerde rente van de aanvullende omzetverzekering mag wel maximaal 20% van het kapitaal overlijden van de Key-Man Verzekering bedragen. Stel bijvoorbeeld dat uw Key-Man Verzekering een kapitaal van 100.000 euro verzekert, mag de verzekerde, jaarlijkse rente van de aanvullende omzetverzekering maximaal 20.000 euro bedragen.

Meer weten?

Uw makelaar geeft u graag meer advies op maat.