Web Content Tags

angle-left Bouwondernemer? Kies voor een maximale bescherming

Bouwondernemer? Kies voor een maximale bescherming

Als ondernemer kent u de talrijke risico’s van uw beroep. Daarom wilt u naast uw werven, materiaal en constructies ook uw eigen aansprakelijkheid zo goed mogelijk beschermen. De nieuwe aansprakelijkheidsverzekering BA Bouw is gemaakt op maat van de bouwsector. Ze biedt u extra hoge verzekerde bedragen en een aantal baanbrekende waarborgen. Sarah Bultynck, Senior Underwriter Liability bij Vivium, vertelt meer over de voordelen van deze veelzijdige verzekering.

Complexe sector met veel verschillende risico’s

“De bouwsector is een hele complexe sector met veel verschillende risico's en dus ook heel wat mogelijke dekkingen”, aldus Sarah. “Bovendien is er een nieuwe wet van kracht rond de tienjarige aansprakelijkheid (waarvoor we dit najaar een verzekering aanbieden) en een nieuw wetsvoorstel rond een verplichte dekking beroepsaansprakelijkheid. Het ideale moment dus voor een specifieke verzekering BA Bouw, waarop toekomstige verplichte verzekeringen gemakkelijk kunnen aansluiten.”

Zeer complete dekking voor alle activiteiten

“Alle waarborgen zijn standaard inbegrepen”, vertelt Sarah. “Zo krijgt u een heel complete dekking voor uw activiteiten. Ook de verzekerde bedragen zijn heel hoog: 2.500.000 euro in BA Uitbating en Na Levering en 100.000 euro in toevertrouwd goed. Dat geldt ook voor de werkinstrumenten.“

Vernieuwende dekkingen

“De polis BA Bouw bevat een aantal baanbrekende dekkingen”, zegt Sarah trots. “Zoals een verzekering BA Gebouw voor de gronden en gebouwen die in uw bezit zijn en die schade veroorzaken. Denk bijvoorbeeld aan omvallende bomen. Of aan een bepaald product dat niet voldoet aan zijn doeltreffendheid door een materiële fout. Of een machine die onverwacht stilvalt op de werf, waardoor u een werfachterstand oploopt en een boete krijgt.”

Advies geven zonder zorgen

Sarah Bultynck: “We bouwden ook standaard een dekking beroepsaansprakelijkheid in. Want u geeft ongetwijfeld regelmatig advies aan uw klanten. Maar wist u dat u aansprakelijk kunt gesteld worden als klanten schade ondervinden door een verkeerd advies. Met deze waarborg moet u zich geen zorgen meer maken over uw verzekering.”

Uitbreidingen met zware specifieke dekkingen

“Tot slot bieden we een aantal optionele dekkingen aan die niet elke bouwonderneming nodig heeft. Denk dan aan de contractuele overname, zware afbraakwerken, werken met open vlam en een dekking voor de persoonlijke aansprakelijkheid van de onderaannemers. Deze bijkomende dekkingen maken de polis nog completer”, besluit Sarah.

Vraag ernaar bij uw makelaar

Wilt u ook uw bedrijf beschermen met een verzekering op maat van uw activiteiten? Contacteer snel uw makelaar. Hij weet welke waarborgen uw bedrijf nodig heeft en beantwoordt graag al uw vragen.