Corporate governance

Vivium is een merk van P&V Verzekeringen. Naast de naleving van de strikt reglementaire eisen, vertaalt de corporate governance van Vivium zich in de verbondenheid van de P&V Groep aan de waarden die hij uit zijn verleden heeft overgeërfd. Er wordt eveneens gestreefd naar een klimaat van helderheid en vertrouwen ten opzichte van zijn vennoten en klanten.

De corporate governance-principes van de P&V Groep zijn in een corporate governance-charter opgenomen, dat op geregelde tijdstippen door de Raad van Bestuur wordt geëvalueerd. Dit charter omschrijft de beleidsstructuur, bepaalt de modaliteiten van de samenstelling en werking van de bestuursorganen en legt de regels van verdeling van de bevoegdheden en verantwoordelijkheden vast.

Overeenkomstig de principes van de NBB-circulaire betreffende het deugdelijk bestuur voor de verzekeringssector, heeft P&V Verzekeringen een beleidsstructuur uitgewerkt die de scheiding bekrachtigt tussen:

 • De directiefunctie, waarvoor de verantwoordelijkheid bij het Directiecomité berust.
 • De functie van algemeen beleid, waarvoor de verantwoordelijkheid bij de Raad van Bestuur berust, die is samengesteld uit de uitvoerende bestuurders (= leden van het Directiecomité) en de niet-uitvoerende bestuurders (= bestuurders die de partners en referentiepartners van de P&V Groep vertegenwoordigen, alsmede de onafhankelijke bestuurders).
 • De toezichtsfunctie, waarvan de verantwoordelijkheid bij de Raad van Bestuur berust, uitsluitend vertegenwoordigd door haar niet-uitvoerende bestuurders.

Sinds nagenoeg tien jaar wordt de Raad van Bestuur in zijn opdrachten bijgestaan door een Auditcomité en een Remuneratiecomité. En sinds 2009 door een Benoemingscomité.

Raad van bestuur

De Raad van Bestuur is samengesteld uit uitvoerende en niet-uitvoerende bestuurders. De uitvoerende bestuurders zijn de leden van het Directiecomité. De niet-uitvoerende leden bestaan uit vertegenwoordigers van de partners en referentiepartners van de Groep en onafhankelijke bestuurders.

Niet-uitvoerende bestuurders

 • Jean-Pascal LABILLE, voorzitter
 • Eric BERTHOUX
 • Paul CALLEWAERT
 • Victor FABRY
 • Hugues FOURNIER
 • Alfonso GALANTE
 • Yves GODIN
 • Max HOOGSTOEL (*)
 • Herwig JORISSEN
 • Patrick MARNEF
 • Jean-Paul PHILIPPOT
 • Anne-Marie ROUMIEUX (*)
 • Alain THIRION
 • Freddy VAN DEN SPIEGEL*
 • Patrick VERERTBRUGGEN

(*) Onafhankelijke bestuurders

Uitvoerende bestuurders

 • Marc BEAUJEAN
 • Francis COLARIS
 • Isabelle COUNE
 • Philippe DE LONGUEVILLE
 • Martine MAGNEE
 • Hilde VERNAILLEN

Directiecomité

 

Francis Colaris Hilde Vernaillen

 

Francis Colaris
Bestuurder,
Lid van het Directiecomité -
Directeur Leven en Commerciële Directie 

 

Hilde Vernaillen
Bestuurder, Voorzitter
van het Directiecomité

 

Isabelle Coune
Bestuurder,
Lid van het Directiecomité -
Directeur Niet-Leven en Schade
 

Martine Magnée Marc Beaujean Marc Beaujean

 

Martine Magnée
Bestuurder,
Lid van het Directiecomité -
Financieel Directeur 

 

Marc Beaujean
Bestuurder,
Lid van het Directiecomité -
Directeur Support

 

Philippe De Longueville
Bestuurder,
Lid van het Directiecomité -
Directeur Risk Management
en Compliance

 

Gespecialiseerde comités

De Raad van Bestuur van P&V Verzekeringen wordt in haar opdrachten bijgestaan door een Auditcomité, een Risicocomité, een Remuneratiecomité en een Benoemingscomité.


Auditcomité P&V Verzekeringen
Dit Comité staat de Raad van Bestuur bij in haar rol van toezicht. Het Comité is samengesteld uit:

 • Jean-Paul PHILIPPOT, Voorzitter
 • Max HOOGSTOEL (*)
 • Anne-Marie ROUMIEUX (*)
 • Freddy VAN DEN SPIEGEL (*)

Risicocomité P&V Verzekeringen

Het risicocomité heeft net als het auditcomité de opdracht om de raad van bestuur bij te staan in haar toezichtsfunctie. Het formuleert voor de Raad van Bestuur adviezen en/of aanbevelingen over het risicobeheer. Het Comité is samengesteld uit:

 • Freddy VAN DEN SPIEGEL (*),Voorzitter
 • Max HOOGSTOEL (*)
 • Jean-Paul PHILIPPOT
 • Anne-Marie ROUMIEUX (*)

Remuneratiecomité P&V Verzekeringen

Dit Comité staat de Raad van Bestuur bij in het bepalen en uitvoeren van het beloningsbeleid verloningsbeleid van de Identified Staff. Het Comité is samengesteld uit:

 • Jean-Pascal LABILLE, Voorzitter
 • Victor FABRY
 • Freddy VAN DEN SPIEGEL (*)

Benoemingscomité P&V Verzekeringen

Dit Comité staat de Raad van Bestuur bij in het bepalen en uitvoeren van het ‘Fit & Proper’-beleid van de uitvoerende en niet-uitvoerende bestuurders. Het Comité is samengesteld uit:

 • Jean-Pascal LABILLE, Voorzitter
 • Paul CALLEWAERT
 • Paul LOOTENS
 • Herwig JORISSEN
 • Patrick MARNEF
 • Alain THIRION
 • Freddy VAN DEN SPIEGEL (*)
 • Hilde VERNAILLEN

 

 

*Onafhankelijke bestuurder