Veel gestelde vragen

Ben ik verplicht een brandverzekering te onderschrijven?

Neen. In tegenstelling tot een BA Auto is een brandverzekering wettelijk niet verplicht. Let op: contractueel kan er wél een verplichting zijn. Zo wordt bij het afsluiten van een hypothecaire lening vaak gevraagd om een brandpolis af te sluiten die een dekking biedt voor het gebouw. Ook uw inboedel moet u niet verplicht verzekeren, maar het is zeker en vast een aanrader.

Ik heb een brandverzekering afgesloten voor mijn woning. Waarom moet mijn huurder ook een brandverzekering afsluiten?

Omdat de inboedel en de aansprakelijkheid van de huurder anders niet verzekerd zijn. Heeft de huurder geen verzekering afgesloten, dan moet hij zelf de kosten betalen.

De verzekering van de huurder dekt:

  • zijn inboedel en materieel in de woning,
  • zijn zogenoemde ‘huurdersaansprakelijkheid': de aansprakelijkheid voor de schade die de huurder veroorzaakt aan de woning.
  • zijn aansprakelijkheid voor de schade aan derden. 

Als ik tegen de gevel van mijn eigen woning rijd, kan ik dan een beroep doen op mijn brandverzekering VIVIUM Woning?

Ja. De brandpolis van uw woning bevat een waarborg voor het botsen door een dier, het aanrijden van een voertuig … Ook als u met uw eigen voertuig tegen uw woning botst, wordt de schade aan uw woning vergoed. Let op: de schade aan uw voertuig wordt niet vergoed door de brandverzekering.

Door de hevige regen stond de straat onder water en liep het water mijn woning in. Tot wie moet ik mij richten? Mijn verzekeraar of het Rampenfonds?

Sinds 2006 dekken alle brandverzekeringen ook de schade door natuurrampen (met uitzondering van de risico’s gelegen in een risicozone zoals bepaald door het KB). Dat zijn overstromingen, aardbevingen, het overlopen of opstuwen van openbare rioleringen, aardverschuivingen en grondverzakkingen. Als verzekerde moet u zich richten tot uw eigen verzekeraar, via uw makelaar. 

Moet ik mijn verzekeraar verwittigen als de buurjongen zijn bal in mijn ruit heeft getrapt? Of word ik vergoed door de familiale verzekering van de ouders van de jongen?

U kunt aangifte doen bij uw makelaar. De brandverzekering VIVIUM Woning bevat immers een waarborg glasbraak. Uw verzekeringsmaatschappij zal daarna de kosten trachten terug te vorderen bij de familiale verzekering van de ouders van uw buurjongen.

Komt de brandpolis tussen wanneer mijn vitro-keramische kookplaat gebarsten is?

Ja. De waarborg glasbraak van VIVIUM Woning komt onder andere daarvoor tussen, maar eveneens bij het breken van een ruit, spiegels, zonnepanelen ...

Is de inhoud van mijn diepvriezer gedekt wanneer die defect is?

Bij de meeste verzekeraars wordt de inhoud van uw diepvriezer (voor privégebruik) gewaarborgd door uw brandverzekering. Tenminste als uw diepvriezer stuk ging door een gedekt schadegeval, zoals een kortsluiting. Met het Pack Woning Plus bij de brandverzekering VIVIUM Woning gaan we verder en wordt ook de schade vergoed als gevolg van een accidentele stroomonderbreking door de energieleverancier. 

Is mijn houten tuinhuis verzekerd voor stormschade?

Ja, stormschade aan houten tuinhuisjes wordt door de brandverzekering VIVIUM Woning vergoed. Zoals de meeste brandpolissen spreekt VIVIUM Woning van storm vanaf windsnelheden van 80 km per uur.

Maar voor schade door natuurrampen is uw houten tuinhuis niet verzekerd. Daarvoor hebt u een Pack Tuin nodig bij uw VIVIUM Woning.

Met een contract VIVIUM Woning zijn ook uw tuinmeubelen en de barbecue - die zich buiten bevinden – verzekerd tegen schade door stormweer.

Mijn dakgoot lekt en er is schade aan mijn behangpapier. Komt mijn brandpolis tussen in de schade?

Ja. De onvoorziene schade door overlopende of lekkende dakgoten, lekken in waterleidingen en daken, overlopen van het bad, … is verzekerd. VIVIUM Woning betaalt niet alleen de kosten van de opgelopen schade, maar ook de kosten voor het opsporen van het lek en het openbreken en herstellen van vloeren, muren en plafonds. De herstelling of vervanging van de oorzaak van het schadegeval, zoals een deel van het dak, een lekkende buis, … wordt door de brandverzekering VIVIUM Woning ook vergoed, maar dat is niet bij alle brandverzekeringen zo.

Door parkeerproblemen in de straat ben ik van plan een garagebox te huren een paar straten verder. Moet ik een aparte brandverzekering afsluiten?

VIVIUM Woning verzekert in het contract van uw hoofdverblijf ook gratis de garage die u huurt of bezit en die zich op een ander adres bevindt dan de hoofdverblijfplaats. 

Is mijn wagen verzekerd via mijn brandverzekering?

De brandverzekering VIVIUM Woning dekt alleen motorrijtuigen met een cilinderinhoud kleiner dan 49 cc. Uw wagen is dus niet verzekerd. Maar het kan wel via een uitbreiding.

Moet ik een alarm installeren om de waarborg Diefstal te kunnen onderschrijven?

Doorgaans niet. Eerst en vooral kijkt een verzekeraar naar het bedrag van de inhoud, daarna kijkt hij naar de ligging van het risico. Heeft uw inhoud een hoge waarde, ligt uw huis afgelegen én in een gebied waar veel inbraken plaatsvinden? Dan kan Vivium u om extra beschermingsmiddelen vragen zoals een alarminstallatie. Let op: zet altijd uw alarm aan als u uw huis verlaat, en sluit alle ramen en deuren, anders kan uw verzekeraar de tussenkomst bij diefstal weigeren. 

Mijn brandverzekering bevat de waarborg Diefstal. Ik werd in de metro overvallen en de dief is er met mijn handtas vandoor. Komt mijn verzekering tussen?

Als u bij VIVIUM Woning voor de optionele waarborg Diefstal en/of het Pack Diefstal Plus koos, zijn u en uw medebewoners verzekerd tegen diefstal met agressie of geweld. Deze waarborg geldt wereldwijd. De verzekeraar vergoedt gestolen zaken, maar er staat een limiet op het totaalbedrag van de schade en het gestolen geld. Bij de optionele waarborg Diefstal is dat 2.500 euro (geïndexeerd), bij het Pack Diefstal Plus 5.000 euro (geïndexeerd).

Indien ook uw huissleutels werden gestolen, dan biedt Vivium tussenkomst in de kosten voor het vervangen van de sloten van de buitendeuren. Belangrijk: laat meteen uw bankkaart blokkeren en maak ook een lijstje op van de gestolen zaken: handtas, portefeuille, geldbedrag … Zorg er ook voor dat u binnen 24 uur klacht neerlegt bij de politie of de plaatselijke autoriteiten.

Naar aanleiding van een schadegeval, stelt de verzekeraar vast dat mijn woning onderverzekerd is. Door renovatiewerken is de woning in waarde gestegen. Hoe zal de schade vergoed worden?

De verzekeringsmaatschappij zal de schade vergoeden volgens de verhouding tussen het verzekerde bedrag en het bedrag dat verzekerd had moeten zijn. De rest is voor uw eigen rekening. Een voorbeeld: u bent verzekerd voor 100.000 euro terwijl dat 200.000 euro had moeten zijn, en u hebt een schade van 50.000 euro. De verzekeringsmaatschappij zal u slechts vergoeden voor 25.000 euro.

Omdat het niet eenvoudig is te weten voor hoeveel u verzekerd moet zijn, moet de verzekeraar u een manier (tool) aanbieden waarmee u de waarde van uw woning correct kunt berekenen. Dat is het evaluatierooster. Vult u dit correct in? Dan is de evenredigheidsregel niet van toepassing.

Moet ik mijn verzekeraar inlichten als ik zonnepanelen plaats?

Ja. Werd het verzekerde kapitaal bepaald via een evaluatierooster, dan moet dit rooster worden aangepast. De aanwezigheid van verankerde zonnepanelen is immers één van de elementen waarmee het rooster rekening houdt bij de berekening van het te verzekeren kapitaal.

Bepaalde uzelf echter het kapitaal? Dan moet dit verzekerde kapitaal verhoogd worden met het bedrag van de zonnepanelen. Doet u dit niet, dan riskeert u een toepassing van de evenredigheidsregel, en bijgevolg wordt u niet volledig vergoed.

Voor het in de polis opnemen van niet aan het gebouw verankerde zonnepanelen en panelen met tegengewicht, vraagt Vivium een bijpremie.