Een VIVIUM S² Pack in uw wagen heeft vier belangrijke voordelen:

 • De E-call bij een schadegeval en de opsporing van uw wagen bij diefstal (zie vraag 2).
 • Toegang tot een persoonlijke website. Daarop vindt u alle informatie over het gebruik van uw voertuig, uw rijgewoonten en eventuele schadegevallen. 
 • Afschaffing van het verhaalsrecht voor jongeren als hoofdbestuurder. 
 • Gemakkelijke installatie van de VIVIUM S² Box, het systeem dat u zonder extra kosten ontvangt bij onderschrijving van uw VIVIUM S² Pack. Bekijk de handleiding  of instructievideo.

E-call
Bij een ongeval in België waarbij uw voertuig tot stilstand is gekomen na een impact van minstens 2,5g, stuurt de sensor in uw VIVIUM S² Box onmiddellijk een signaal uit waar het voertuig zich bevindt. Dit garandeert een snelle interventie. De bijstandsverlener (VIVIUM Bijstand) zal u dan onmiddellijk via uw gsm contacteren om samen met u te bepalen of u verdere hulpverlening nodig hebt.
De diensten die hij u voor kan stellen zijn de volgende:

 • hulpdiensten sturen (indien er gewonden zijn);
 • uw wagen laten  takelen;
 • u en uw passagiers vervoeren naar uw eindbestemming;
 • uw familie of werkgever verwittigen (indien nodig).

Antwoordt u niet op de oproep? Dan zal er een sms verstuurd worden met de vraag om contact op te nemen met de bijstandsverlener (VIVIUM Bijstand).

Bij een impact van meer dan 4g, zal er onmiddellijk een takelwagen naar de plaats van het ongeval worden gestuurd om u te helpen.

Opsporing van uw wagen bij diefstal
Zelfs als uw wagen niet verzekerd is voor diefstal krijgt u deze dienst aangeboden.

Automatische sms
Bij afname van het batterijvermogen (bijvoorbeeld als u uw lichten hebt laten branden) of bij loskoppelen van de batterij.

De informatie die Vivium verzamelt kunt u raadplegen op uw persoonlijke en beveiligde webpagina. We zien enkel de informatie die ook u kunt zien. Volgende data worden gemeten: het aantal kilometers, de tijdstippen waarop u rijdt, het type wegen waarop u rijdt (in België, in de stad, op snelwegen) en informatie over uw rijgedrag.

U vindt op deze webpagina ook informatie over de ongevallen die de VIVIUM S² Box geregistreerd heeft. Daarbij krijgt u de datum, het uur, de plaats en de impact van het ongeval te zien.

Vivium ontvangt de geregistreerde gegevens niet rechtstreeks. Alle gegevens worden doorgestuurd naar Octo Telematics, de ontwikkelaar van de VIVIUM S² Box die deze gegevens bundelt alvorens ze ter beschikking te stellen aan Vivium. 

Net zoals Vivium respecteert deze specialist in zijn domein integraal alle wettelijke bepalingen in verband met de bescherming van het privéleven.

Weet dat Vivium, in overeenstemming met de Wet over de bescherming van het privéleven, alleen die gegevens zal ontvangen die u via uw persoonlijke website kunt raadplegen. 

Bovendien heeft alleen een beperkt aantal medewerkers van Vivium toegang tot deze data. 

Er zal niets van deze persoonlijke en vertrouwelijke gegevens aan een derde overgemaakt worden zonder uw voorafgaandelijke toestemming.

 

Neen, er is geen enkele beperking in het gebruik van uw wagen. Niet wat betreft het aantal afgelegde kilometers, de periodes dat u de wagen wilt gebruiken of de bestuurders die met uw wagen willen rijden.

De VIVIUM S² Box kan u in de meeste wagens gemakkelijk zelf installeren op de batterij van uw voertuig. 

Bij de levering van uw VIVIUM S² Box ontvangt u alle benodigde documentatie voor zelf-installatie. U kunt deze ook hier raadplegen. Onderaan vindt u ook een instructievideo die u stap-per-stap toont hoe u de VIVIUM S² Box makkelijk kunt installeren.

Wanneer de batterij zich niet onder de motorkap van uw wagen bevindt kunt u steeds de handleiding van uw voertuig raadplegen om deze op te sporen.

Wanneer de batterij moeilijk toegankelijk is kan de VIVIUM S² Box ook op een ander deel van het chassis geplaatst worden (geen flexibele delen van de motor). Het is wel noodzakelijk dat de VIVIUM S² Box horizontaal geplaatst wordt met de pijl in de rijrichting.

 

De plaatsing moet gebeuren binnen de drie weken na ontvangst van uw VIVIUM S² Box. Vivium wordt op de hoogte gebracht van de activatie van de VIVIUM S² Box. In geval van niet activatie binnen de gestelde termijn, ontvangt u 2 rappels via SMS en twee per brief. Indien Vivium geen bevestiging van installatie ontvangt, zal de premie van het contract Burgerlijke Aansprakelijkheid en Materiële Schade (indien deze laatste werd onderschreven) aangepast worden en worden de verbonden voordelen afgeschaft.

Indien u problemen ondervindt bij het plaatsen van de VIVIUM S² Box, kan u beroep doen op de Technische Helpdesk op het nummer 02 420 43 82 (09h00-12h30 en 13h30-16h00). Indien nodig zullen zij u doorverwijzen naar een mobiele installateur die met u een afspraak zal maken voor de installatie. De kosten zijn voor rekening van Vivium. U moet dus zelf niets betalen!

 • Welkom-sms: deze sms wordt verstuurd nadat u het VIVIUM S² Pack contract hebt afgesloten en bevat uw login en paswoord die toegang geven tot uw persoonlijke webpagina, waarop u uw rijgegevens kunt raadplegen.
 • Levering-sms: deze sms wordt verstuurd van zodra de VIVIUM S² Box werd opgestuurd naar het door u opgegeven adres.
 • Activatie-sms: deze sms bevestigt dat de installatie correct werd uitgevoerd en dat de VIVIUM S² Box nu actief is. 
 • Rappel-sms: deze sms ontvangt u één maand na aanmaak van het contract VIVIUM S² Pack wanneer er nog geen installatie van de VIVIUM S² Box gedetecteerd werd.
 • Anomalie-sms: er wordt een sms verstuurd van zodra een anomalie gedetecteerd wordt. Deze SMS bevat het telefoonnummer van de technische dienst die u kunt contacteren om het probleem op te lossen.
 • Sms na verandering van voertuig: u zult een sms ontvangen van zodra Vivium een aanvraag heeft ontvangen voor een wijziging van het verzekerde voertuig.
 • De-installatie-sms: u zult nog een sms ontvangen wanneer Vivium een aanvraag heeft ontvangen tot definitieve stopzetting van het VIVIUM S² Pack contract.

Neen.

Uw VIVIUM S² Box is een elektronische behuizing die speciaal ontwikkeld werd door Octo Telematics, een firma die gespecialiseerd is in elektronica en telematica voor voertuigen. Ze heeft al honderdduizenden van deze systemen geplaatst in verschillende Europese landen. De VIVIUM S² Box heeft een ISO-certificaat, wat de hoogste kwaliteit garandeert.

Tot op de dag van vandaag werd geen enkel probleem van interferentie waargenomen.

U ontvangt een sms ter bevestiging op het moment dat uw VIVIUM S² Box in werking wordt gesteld. Bij de minste technische gebreken wordt er ook een sms verstuurd.

Als uw VIVIUM S² Box niet behoorlijk meer functioneert, wordt u per SMS gevraagd om contact op te nemen met een mobiele installateur op nummer 071 528 747 indien uw VIVIUM S² Box voor okt 2015 geplaatst werd of met de Technische Helpdesk op nummer 02 420 43 82 indien uw VIVIUM S² Box na oktober 2015 geplaatst werd. De kosten die hieraan verbonden zijn, worden betaald door Vivium. 

Indien wij geen bevestiging van regularisatie ontvangen, hebben wij het recht de premie van het contract Burgerlijke Aansprakelijkheid en Materiële Schade (indien onderschreven) aan te passen en de verbonden voordelen af te schaffen.

 

Om van uw voordelen te kunnen blijven genieten, moet de VIVIUM S² Box overgeplaatst worden op uw nieuwe voertuig. Neem daarvoor contact op met een mobiele installateur op nummer 071 528 747 als uw VIVIUM S² Box voor oktober 2015 geplaatst werd of met de Technische Helpdesk op nummer 02 420 43 82 als uw VIVIUM S² Box na oktober 2015 geplaatst werd. De kosten die hieraan verbonden zijn, worden betaald door Vivium. 

In dat geval vragen wij u contact op te nemen met een mobiele installateur op nummer 071 528 747 indien uw VIVIUM S² Box voor okt 2015 geplaatst werd of met de Technische Helpdesk op nummer 02 420 43 82 indien uw VIVIUM S² Box na oktober 2015 geplaatst werd. De kosten die hieraan verbonden zijn, worden betaald door Vivium. 

U mag de VIVIUM S² Box terugsturen naar:

P&V, t.a.v. Facility Management
Koningsstraat 151
1210 Brussel

 

In dat geval vragen wij u contact op te nemen met de mobiele installateur op nummer 071 528 747 indien uw VIVIUM S² Box voor okt 2015 geplaatst werd of met de Technische Helpdesk op nummer 02 420 43 82 indien uw VIVIUM S² Box na oktober 2015 geplaatst werd. De kosten die hieraan verbonden zijn, worden betaald door Vivium.

U mag de VIVIUM S² Box terugsturen naar:

P&V, t.a.v. Facility Management
Koningsstraat 151
1210 Brussel

Geen probleem, dat is uw goed recht. De korting die u ontving bij onderschrijving op de waarborgen Burgerlijke Aansprakelijkheid en Materiële Schade (indien deze laatste werd onderschreven) zullen dan wel aangepast worden.

Als u geen gsm op zak hebt, of als u een ander nummer hebt genomen zonder ons in te lichten, kunnen we u geen bijstand verlenen.

Denk er dus aan om ons zo vlug mogelijk uw nieuwe gsm-nummer door te geven via uw makelaar of via het volgende formulier.

Hebt u een schadegeval in België, waarbij uw wagen tot stilstand is gekomen na een impact van minimum 2,5g, dan zal de sensor onmiddellijk uw precieze locatie doorseinen naar de bijstandsverlener (VIVIUM Bijstand). Dat maakt een snelle tussenkomst mogelijk.

De bijstandsverlener contacteert u onmiddellijk via uw gsm om samen met u te bepalen of u nood hebt aan hulp of niet.

Antwoordt u niet op de oproep? Dan zal er een sms verstuurd worden met de vraag om contact op te nemen met de bijstandsverlener (VIVIUM Bijstand)

Bij een impact van meer dan 4g, zal er onmiddellijk een takelwagen naar de plaats van het ongeval worden gestuurd om u te helpen.

Zelfs als u niet verzekerd bent voor diefstal, kunt u het zoeksysteem van de VIVIUM S² Box laten activeren. Hiervoor dient u de volgende stappen te ondernemen:
 • Contacteer de meldkamer op het nummer 0800-12.414.
 • Doe aangifte van de diefstal bij de politie.
 • Geef uw schadegeval ook aan bij Vivium als u verzekerd bent voor diefstal.
Deze dienst is gratis en kan alleen geactiveerd worden op uw vraag.
De VIVIUM S² Box is eigendom van Vivium.
Neem contact op met uw makelaar. Hij kan u zeker helpen.