Verzekeringen bundelen

Uw trouw wordt beloond met VIVIUM Comfort Deal

Uw belangrijkste basisverzekeringen zijn uw auto-, brand- en familiale verzekering. Als u deze drie verzekeringen groepeert in een VIVIUM Comfort Deal, dan krijgt u er heel wat mooie voordelen bovenop:

1. Lagere vrijstelling autoverzekering

De vrijstelling in uw omniumverzekering zakt als uw bonus-malus lager of gelijk is aan nul en als u uw wagen laat herstellen bij een Erkend Hersteller (of bij een totaal verlies van uw wagen).

Erkende Herstellers zijn garages waarmee VIVIUM een samenwerkingsakkoord heeft: zij staan garant voor een goede en snelle service. Het vrijstellingsvoordeel is geldig voor uw personenwagen en kan elk jaar opnieuw toegepast worden.

2. Geen vrijstelling brandverzekering

Hebt u een schadegeval van bijvoorbeeld 750 euro en een (klassieke) vrijstelling van 246 euro? Dan valt dankzij uw Comfort Deal die vrijstelling weg. En dat elk jaar opnieuw.

3. Extra voordelen

Van zodra u twee van de drie basisverzekeringen bundelt in een VIVIUM Comfort Deal, geniet u alvast van deze voordelen:

  • U betaalt naar keuze maar één globale premie meer.
  • U hebt een duidelijk overzicht van uw verzekeringen.
  • U kunt - via domiciliëring - maandelijks betalen, zonder extra kosten.

Het contract voor deze verzekering loopt 1 jaar, en wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. De dienst- en productinformatie op deze website is onderworpen aan de regels van het Belgische recht. Als klant wordt u beschermd door de MiFID-gedragsregels.