VIVIUM Comfort Deal

Uw belangrijkste basisverzekeringen zijn uw auto-, uw brand- en uw familiale verzekering. Als u deze drie verzekeringen groepeert in een VIVIUM Comfort Deal, geniet u van vijf mooie voordelen:

 • Eén duidelijk overzicht van uw verzekeringen binnen de VIVIUM Comfort Deal. Zo vermijdt u dubbele polissen of tekorten.
 • U betaalt maar één globale premie meer.
 • Uw vrijstelling bij de brandverzekering valt weg als de schadevergoeding hoger is dan de vrijstelling in uw polis. Dit voordeel kan jaarlijks één keer toegepast worden.
 • Uw vrijstellingspercentage van uw autoverzekering vermindert als uw bonus-malus lager of gelijk is aan nul en als u kiest voor een erkend ‘Hersteller Plus'. Let op: dit voordeel geldt voor uw personenwagen en kan jaarlijks maar één keer toegepast worden.

Uitsluitingen en beperkingen 

In het kader van de Vivium Comfort Deal, gelieve alle betreffende IPID fiches raaplegen (Vivium Auto - Vivium Woning - BA Privé Leven)

Wettelijke bepalingen 

 • Het contract voor deze verzekering wordt afgesloten voor een periode van één jaar en wordt elk jaar stilzwijgend verlengd.  
 • Alle informatie over de diensten en producten op deze website is onderworpen aan de regels van de Belgische wetgeving.  
 • De verzekering is onderhevig aan uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden die van toepassing zijn op het verzekerde risico: alvorens deze verzekenging af te sluiten, adviseren wij u kennis te nemen van het informatiedocument van dit product en de algemene voorwaarden van toepassing op deze verzekering beschikbaar op deze site of via uw verzekeringstussenpersoon.  
 • Als klant bent u beschermd door de gedragsregels inzake verzekeringen.  
 • Als u een klacht of opmerking hebt, kunt u contact opnemen met uw verzekeringstussenpersoon of de afdeling Klachtenmanagement.  
 • De gegevens van de dienst Klachtenmanagement van Vivium zijn:
  • e-mail: klacht@vivium.be.
  • post: Klachtenmanagement van VIVIUM, Koningsstraat 151, 1210 Brussel
 • U kunt de Ombudsman van de Verzekeringen contacteren via www.ombudsman.as.  
 • Neem voor persoonlijk advies of een verzekeringsofferte contact op met een verzekeringstussenpersoon.  
 • U kunt ook de volledige juridische informatie raadplegen.