Comfort Deal

VIVIUM Comfort Deal

Uw belangrijkste basisverzekeringen zijn uw auto-, uw brand- en uw familiale verzekering. Als u deze drie verzekeringen groepeert in een VIVIUM Comfort Deal, geniet u van vijf mooie voordelen:

  • Eén duidelijk overzicht van uw verzekeringen binnen de VIVIUM Comfort Deal. Zo vermijdt u dubbele polissen of tekorten.
  • U betaalt maar één globale premie meer.
  • Uw vrijstelling bij de brandverzekering valt weg als de schadevergoeding hoger is dan de vrijstelling in uw polis. Dit voordeel kan jaarlijks één keer toegepast worden.
  • Uw vrijstellingspercentage van uw autoverzekering vermindert als uw bonus-malus lager of gelijk is aan nul en als u kiest voor een erkend ‘Hersteller Plus'. Let op: dit voordeel geldt voor uw personenwagen en kan jaarlijks maar één keer toegepast worden.

 

Het contract voor deze verzekering loopt 1 jaar, en wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. De dienst- en productinformatie op deze website is onderworpen aan de regels van het Belgische recht. Als klant wordt u beschermd door de MiFID-gedragsregels.