Keer terug
angle-left Hoeveel krijgt u van uw groepsverzekering bij uw pensioen?
Image of the blog article

Ongeveer 70% van de loontrekkende Belgen krijgt een groepsverzekering van hun werkgever. Uiteraard een goede zaak, zo'n extra spaarpotje. Maar welk bedrag krijgt u nu eigenlijk bij uw pensioen? En hoe zit dat met de belastingen? Een woordje uitleg.

De groepsverzekering: sparen voor uw pensioen

Een werkgever kan voor zijn personeel (of een deel daarvan) als extralegaal voordeel een verzekeringscontract afsluiten: een groepsverzekering. Hij zet dan maandelijks of jaarlijks een som opzij. Dat bedrag brengt intresten op. Soms legt u zelf ook een deel bij van de premie. U kunt als werknemer echter niet zelf het bedrag kiezen.

Hoeveel spaart uw werkgever voor u?

Elke werkgever beslist hoeveel hij spaart voor zijn werknemers. Meestal is dat een percentage van het salaris (bijvoorbeeld 2% van het salaris). In dat geval zijn werkgevers wettelijk verplicht om een rendement van 1,75% te garanderen op de stortingen.

Uitbetaling bij pensioen of overlijden

Gaat u, al dan niet vervroegd, met pensioen, dan ontvangt u automatisch het opgebouwde bedrag na aftrek van bedrijfsvoorheffing en andere inhoudingen. U kunt kiezen voor een eenmalig pensioenkapitaal of jaarlijkse uitkeringen. Sterft u vóór uw pensioenleeftijd, dan gaat het bedrag dat op het moment van overlijden bijeen is gespaard naar de in het contract aangeduide begunstigden.

Inhoudingen op de uitkering van de groepsverzekering

Op het moment dat uw aanvullend pensioen wordt uitgekeerd, betaalt u een bedrijfsvoorheffing op het bijeen gespaarde kapitaal. Ontvangt u uw kapitaal op uw 60ste, dan betaalt u op de werkgeversbijdragen een heffing van 20,19%, op uw 61ste is dat 18,17%, vanaf uw 62ste 16,66% en vanaf uw 65ste nog 10,09%, tenminste als u gedurende de laatste drie jaar vóór uw 65ste effectief ononderbroken actief was.

De heffing op de persoonlijke bijdragen is altijd 10,09%. Ook een RIZIV-bijdrage van 3,55% en een solidariteitsbijdrage (0%, 1% of 2% afhankelijk van de grootte van uw kapitaal) worden afgehouden.

Stand van zaken

Een keer per jaar ontvangt u via uw werkgever een overzicht van uw groepsverzekering: het benefit statement. In dat document vindt u een overzicht van alle verzekerde waarborgen en de relevante bedragen. Zo ziet u wat de actuele stand van zaken is en krijgt u een prognose van wat u op uw 65ste zal ontvangen (als de spaarpremie ongewijzigd blijft tot die datum). Het bedrag is wel indicatief, het finale bedrag wordt bij uitkering berekend. Op het animatiefilmpje op EB-Connect.be ziet u waar u welke bedragen terug kunt vinden.

Extra waarborgen zoals arbeidsongeschiktheid

Naast pensioenopbouw kan uw werkgever ook bepaalde waarborgen voorzien om u en uw familie te beschermen bij ziekte of overlijden. Bij een overlijdensdekking, ontvangen uw begunstigden een bedrag als u sterft voor uw pensioenleeftijd. Andere waarborgen zijn bijvoorbeeld:

  • premievrijstelling en/of
  • arbeidsongeschiktheid

Voorbeeld opbrengst groepsverzekering

Danielle is 25 jaar en werkt als bediende. Stel: ze werkt tot haar 67ste aan een gemiddeld loon van 3 000 euro bruto per maand. Haar werkgever stopt voor haar maandelijks 3% van haar bruto jaarloon (13,92 x maandloon) in de groepsverzekering (maandelijks spaarbedrag: 104,40 euro).

In dit geval zal ze op pensioenleeftijd maar liefst 74 444,631 euro bruto (of 63 218,382 euro netto) ontvangen van de groepsverzekering, een mooi bedrag.

Meer weten

Op www.eb-connect.be vindt u naast een filmpje over het benefit statement ook een overzicht met veelgestelde vragen en antwoorden. Wilt u meer weten over uw eigen groepsverzekering dan kunt u bij uw werkgever terecht. Vragen over uw verzekeringen beantwoordt uw makelaar graag.

1Het brutobedrag in het voorbeeld werd berekend aan de hand van volgende parameters:

  • verzekeringscombinatie: uitgesteld kapitaal met tegenverzekering van de reserves
  • interestvoet (met interestgarantie op de reserves): 0,5%
  • commissie: 2,00%
  • beheer: 2,00%
  • premiebetaling: maandelijks achteraf

2 Het nettobedrag is het brutobedrag min 2% solidariteitsbijdrage en 3,55% RIZIV-bijdrage. Daarna wordt een bedrijfsvoorheffing van 10,09% toegepast.
 

Dit artikel werd geactualiseerd op 1 augustus 2018.