Rechtsbijstand

De rechtsbijstandsverzekering voor uw motor: wereldwijde juridische bescherming

Regelmatig ontstaan conflicten die te maken hebben met een voertuig, bijvoorbeeld na een ongeval, een verkeersovertreding of een bezoek aan uw garage. In zo’n gevallen komt de hulp van een rechtsbijstandsverzekeraar goed van pas.

Wat kan uw rechtsbijstandsverzekeraar bij een geschil voor u doen?

 • Minnelijke schikking
  Uw rechtsbijstand probeert eerst het conflict op te lossen zonder tussenkomst van een advocaat of het gerecht zodat u snel verder geholpen wordt. 
 • Gerechtelijke procedure
  Is een minnelijke schikking niet mogelijk? Dan zorgt de rechtsbijstand voor administratieve en juridische hulp. Uw rechtsbijstandsverzekeraar betaalt de gerechtskosten en het ereloon van een advocaat naar keuze.

De beste rechtsbijstand op de Belgische markt

Vivium rekent voor haar rechtsbijstandsverzekering op Arces. Die levert met Artikel 1 namelijk de beste rechtsbijstand op de Belgische markt en werd daarvoor bekroond met een Decavi-award in 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 en 2020. Lees hier het volledige Persbericht van DECAVI

Voor slechts enkele euro’s per maand, kunt u rekenen op:

1. Een snelle behandeling van uw aanvraag

Elke binnenkomende aanvraag wordt binnen de twee werkdagen behandeld. De schadedienst van Arces zoekt samen met u naar een oplossing.

2. Voorschot op de schadevergoeding

Heeft de rechtbank een derde volledig aansprakelijk gesteld, dan krijgt u een voorschot op de schadevergoeding. De schade mag wel niet het gevolg zijn van diefstal of poging tot diefstal.

3. Een vergoeding, zelfs als de tegenpartij niet kan betalen

U krijgt een schadevergoeding, zelfs al kan de tegenpartij niet betalen. En dat tot maximaal 25.000 euro. De tegenpartij moet wel aansprakelijk zijn, en het mag niet gaan om diefstal, afpersing, fraude, agressie of vandalisme.

4. Wereldwijde bescherming

De rechtsbijstandsverzekering Artikel 1 van Arces helpt u wereldwijd. Zo hoeft u zich nooit zorgen te maken.

5. Kosten vergoed tot 125.000 euro

De waarborg Rechtsbijstand betaalt uw procedure- en advocaatkosten tot 125.000 euro. Stelt een andere verzekeraar op de Belgische markt u toch een ruimere dekking voor, dan past Arces zich aan en biedt het dezelfde voorwaarden.

Wanneer komt uw rechtsbijstand tussen?

 • Administratieve conflicten
  Hebt u een geschil met de overheid, bijvoorbeeld over een rijverbod, de intrekking van uw rijbewijs of over de inschrijving of de keuring van uw motor, uw rechtsbijstand verdedigt u.
   
 • Contractuele geschillen
  Is uw motor beschadigd na een bezoek aan de carwash? Heeft de garagist zijn werk niet behoorlijk gedaan? Ook dan kan uw rechtsbijstandsverzekeraar tussenkomen, net als voor een ander geschil met bijvoorbeeld de uitbater van een takeldienst.
   
 • Bij een verkeersovertreding
  U reed te snel of negeerde een rood licht en moet nu voor de politierechtbank verschijnen?
  Dan zal uw rechtsbijstandsverzekeraar u verdedigen en trachten om uw straf zo laag mogelijk te houden. U mag zelf de advocaat kiezen op kosten van Arces. Enkel de boete is voor uw eigen rekening.
   
 • U bent slachtoffer van een ongeval
  Soms betwist de tegenpartij dat hij aansprakelijk is voor een ongeval. Dan doet uw rechtsbijstand er alles aan om tot een oplossing te komen. Blijft de tegenpartij zijn onschuld volhouden? Dan moet u naar de rechtbank. Gelukkig verdedigt een advocaat, die u zelf mag kiezen, uw belangen en helpt hij u om de schadevergoeding te krijgen waar u recht op hebt.

Uitsluitingen en beperkingen 

Op de verzekering Vivium Auto - Moto zijn uitsluitingen en beperkingen van toepassing. Hier zijn enkele voorbeelden uit de informatiefiche. Ongeacht de gekozen formule, bent u niet gedekt als:

 • Burgerlijke aansprakelijkheid
  • De schade geleden door de bestuurder die verantwoordelijk was voor het ongeval.
  • De stoffelijke schade aan het verzekerde voertuig.
    
 • Bescherming van de bestuurder
  • De blijvende invaliditeit lager dan 8%.
  • De eerste maand tijdelijke ongeschiktheid.

Er bestaan beperkingen of een verhaalsrecht in hoofde van de verzekeraar in het geval dat, op het ogenblik van het schadegeval:

 • Vastgesteld wordt dat u bepaalde informatie over het te verzekeren risico hebt achtergehouden;
 • Het voertuig wordt bestuurd door een persoon jonger dan 26 jaar die niet in uw contract wordt vermeld als gebruikelijke bestuurder.

De waarborg Rechtsbijstand is begrensd: wij verzekeren tot maximaal € 125.000 incl. btw.

In het kader van de waarborg Stoffelijke schade en Diefstal wordt de vrijstelling verdubbeld wanneer het voertuig wordt bestuurd door een persoon jonger dan 26 jaar die in uw contract niet wordt vermeld als gebruikelijke bestuurder.

Wettelijke bepalingen 

 • Het contract voor deze verzekering loopt 1 jaar, en wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd.
 • Alle dienst- en productinformatie op deze website is onderworpen aan de regels van het Belgische recht.
 • Op de auto rechtsbijstandsverzekering zijn een aantal uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden in verband met het verzekerde risico van toepassing. Alvorens deze verzekering af te sluiten, adviseren wij u kennis te nemen van het informatiedocument van dit product en de algemene voorwaarden van toepassing op deze verzekering  beschikbaar op deze site of  bij uw verzekeringsbemiddelaar.
 • Als klant wordt u beschermd door de MiFID-gedragsregels.
 • Als u een klacht of opmerking hebt, kunt u uw verzekeringsbemiddelaar of de dienst Klachtenmanagement contacteren.
 • De gegevens van de dienst Klachtenmanagement van P&V zijn:
  • e-mail: klacht@pv.be
  • post: Klachtenmanagement P&V, Koningsstraat 151, 1210 Brussel
 • U kunt de Ombudsman van de Verzekeringen contacteren via www.ombudsman.as 
 • Voor advies op maat of een verzekeringsaanbod kunt u terecht bij een verzekeringsbemiddelaar.
 • U kunt ook alle wettelijke informatie raadplegen.