Keer terug
Collaps - waterschade - auto

Schade aan uw auto, motor of fiets

 

In de verplichte burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering voor uw auto is dit niet gedekt. Als u echter een omnium of mini-omnium afsloot bij Vivium voor uw auto en deze raakte beschadigd door een overstroming (of andere natuurkrachten), dan is deze schade wel gedekt. Contacteer in dit geval uw makelaar voor hulp bij uw schadeaangifte.    

Dat kan, als u voor uw motor of fiets een omniumverzekering afsloot. In deze verzekering zit een dekking natuurkrachten. Voor hulp bij de schadeaangifte contacteert u best uw makelaar.

U hebt een pechbijstandsverzekering bij Vivium en uw wagen wil niet meer starten als gevolg van het noodweer? Dan kunt u 24/24 en 7/7 een beroep doen op onze professionele bijstandsverleners 02 406 30 00. De pechverlener die ter plaatse komt, zal trachten uw voertuig aan de praat te krijgen of, zal het, indien nodig, naar uw garage slepen.   

Als u uw auto niet meer terugvindt of uw nummerplaat is weg, dan moet u hiervan aangifte doen bij de politie. Dat is onder andere nodig om uw verkeersbelasting te kunnen stopzetten, maar ook om te vermijden dat u aansprakelijk wordt gesteld voor de eventuele schade die dieven aanrichten met uw voertuig.

Op basis van deze aangifte kan uw autoverzekering definitief worden stopgezet en kunnen we eventueel het niet-gebruikte deel van uw premie terugbetalen. Opgelet: als uw auto later wordt teruggevonden in een rijwaardige staat, dan moet u zich wel opnieuw verzekeren. 

Uw auto wordt niet meer teruggevonden of uw auto wordt beschadigd teruggevonden en u heeft een omnium of een mini omnium afgesloten bij Vivium? Dan hebt u recht op de vergoeding die voorzien is in uw contract. De vrijstelling passen we niet toe voor deze overstromingsschade.

Contacteer dus in elk geval uw makelaar als u uw verzekerde auto of nummerplaat niet meer terugvindt.

Het Waals gewest erkent de overstromingen van 14, 15 en 16 juli officieel als ramp in 202 gemeenten. Als u in een van deze gemeenten woont en uw voertuig raakte beschadigd door de watersnood, dan kunt u in bepaalde gevallen een beroep doen op het rampenfonds.

De basisvoorwaarden hiervoor zijn:

  • Uw voertuig is een gezins-/personenvoertuig voor courant gebruik.
  • Uw voertuig is minstens 5 jaar oud.
  • U sloot geen omniumverzekering of mini-omniumverzekering af voor uw voertuig.

Het rampenfonds vergoedt in principe de schade waarvoor uw verzekeraar niet tussenkomt, maar wel met een aantal beperkingen.

  • Of het recente noodweer ook in uw gemeente werd erkend als ramp en of u aan de criteria voldoet voor een vergoeding van het rampenfonds, leest u hier (info in het Frans).
  • Hoe u precies financiële hulp kunt aanvragen en het formulier dat u hiervoor moet gebruiken, vindt u hier (info in het Frans).

Ook in Vlaanderen wordt verwacht dat de recente overstromingen als ramp zullen worden erkend. En in dat geval wordt het Vlaams Rampenfonds geactiveerd. Hoe u bij dit fonds een schadevergoeding aanvraagt, leest u op de website van de Vlaamse overheid.

Belangrijk: contacteer in elk geval uw verzekeringsmakelaar. Als u een beroep wilt doen op het Rampenfonds, zal hij u een attest bezorgen dat u bij uw aanvraag moet voegen.

Meest gelezen