Keer terug
Uitkering IPT bij de wettelijke pensionering
Image of the blog article

Sinds 1 januari 2016 kunt u het kapitaal van uw individuele pensioentoezegging enkel opnemen als u uw wettelijk pensioen opneemt.

Hierop zijn twee uitzonderingen voorzien:

  • Een uitbetaling is altijd mogelijk als de verzekerde de pensioengerechtigde leeftijd bereikt heeft maar beslist verder te werken en zijn wettelijk pensioen nog niet opneemt.
  • Er werden overgangsbepalingen voorzien waarvan sommige verzekerden gebruik kunnen maken.

Individuele pensioentoezegging

Een individuele pensioentoezegging (IPT) is een aanvullend pensioen voor een zelfstandige bedrijfsleider, gefinancierd door het bedrijf. Uw bedrijf kan de premies voor een dergelijke IPT volledig aftrekken van zijn inkomsten, op voorwaarde dat de IPT de 80%-regel naleeft. Dat betekent dat de som van uw wettelijke en extra-wettelijke pensioenen samen, kleiner blijft dan 80% van uw laatste inkomen.

Vanaf 1/01/2016 slechts uitkering bij opname van het wettelijk pensioen

Sinds 1 januari 2016 kunt uw individuele pensioentoezegging niet meer op elk moment afkopen. Bij opname van het wettelijk pensioen moet het contract verplicht uitbetaald worden. Verder storten in het contract is niet mogelijk.

Bedrijfsleidersverzekeringen: dezelfde regels

Voor de bedrijfsleidersverzekering gelden dezelfde nieuwe regels. De onderneming mag het kapitaal maar doorbetalen aan de verzekerde (op basis van een onderhandse overeenkomst) op het moment van de wettelijke pensionering. De verzekeringsmaatschappij keert het volledige kapitaal uit aan de vennootschap. De vennootschap keert het op zijn beurt uit aan de verzekerde, op basis van een onderhandse overeenkomst. Op dat moment gebeuren de fiscale afhoudingen.

Belastingvoeten IPT

Het feit dat de IPT enkel nog kan uitbetaald worden bij opname van het wettelijk pensioen, verandert niets aan de belastingvoeten. Die belastingvoeten (te verhogen met gemeentebelasting) blijven dezelfde. Ze hangen nog steeds in eerste instantie af van uw leeftijd op de uitkeringsdatum:

  • 10% bij uitkering op 65 jaar als u effectief actief bent gebleven tot die leeftijd, zo niet: 16,5%
  • 16,5% bij uitkering op 62 tot 64 jaar
  • 18% bij uitkering op 61 jaar. Indien bij pensionering: 16,5%
  • 20% bij uitkering op 60 jaar. Indien bij pensionering: 16,5%

Voorschot IPT blijft mogelijk

Ten slotte verandert het afkoopverbod evenmin iets aan uw mogelijkheden om een voorschot te nemen op uw IPT, op voorwaarde dat u dat kapitaal gebruikt om vastgoed te financieren. Hebt u nog een andere vraag over uw IPT of over uw pensioen? Contacteer een makelaar in uw buurt. Hij helpt u graag verder.

Dit artikel werd geactualiseerd op 18/12/2017.

Meest gelezen