Machinebreukverzekering: vergoedt uw verlies bij beschadiging of uitvallen van uw machines

Als uw machines plots beschadigd raken en uitvallen, stopt de productie en verliest u geld. Om die schade te dekken, kunt een verzekering tegen Machinebreuk nemen. De polis Machinebreuk is een verzekering op maat.

Welke machines zijn verzekerd?

Zowel vaste productiemachines, technische installaties (lift, roltrap, klimaatregeling …) als rollend materieel (vorkheftrucks, mobiele compressoren …) komen in aanmerking. Voorwaarde is wel dat de machines op uw eigen bedrijfsterreinen blijven.

De verzekering Machinebreuk vergoedt onvoorziene en plotselinge schade door:

  • onhandigheid of onervarenheid van personeelsleden of van derden;
  • vallen, stoten of botsen van de machines;
  • falen van een aangesloten machine;
  • materiaal-, constructie- of montagefouten;
  • trillen, ontregelen, slecht uitlijnen;
  • warmlopen, vastlopen, toevallig gebrek aan smering;

Uitbreidingen voor werven, laden en lossen, montagekosten …

U kunt uw verzekering Machinbreuk uitbreiden met verschillende formules:

  • een formule ‘alle risico’s’ voor het vast materieel;
  • een omniumformule voor de werftoestellen (verzekert externe risico’s zoals schade door grondverzakking, instorting van het gebouw waarin de machines staan …);
  • een uitbreiding voor de verplaatsing van de machines, laden en lossen, monteren en demonteren;
  • een uitbreiding voor de kosten voor het demonteren, herstellen, hermonteren, kosten voor gespecialiseerde technici, transport voor onderdelen.

 

Iets niet duidelijk ?

Zoek een makelaar
Zoek een andere makelaar